Κωδικός καταλόγου: 9557346
ISBN: 978-960-01-1897-1
1η έκδοση, Δεκέμβριος 2017
17 x 24
σελ. 274

Ρούλα Τσοκαλίδου

Sidayes

Πέρα από τη Διγλωσσία στη Διαγλωσσικότητα / Beyond Bilingualism to Translanguaging

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €15,00
Τιμή: €13,50 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,50 (10%)


Περίληψη

Perhaps the most important part of Tsokalidou’s book is the importance she assigns to the role of translanguaging in creativity and how speakers feel about it. Translanguaging, as you will see in this book, offers us all the opportunity to always be at the crossroads in which we language, think, and create in the world. The question for all of us as scholars and students is whether we can let ourselves be open to just being in the borderlands, inclusive borderlands, without being forced to cross borders. Only then will we be able as human beings to experience liberation and creativity, as we bring down the walls that separate us.
Ofelia Garcia

Το έργο της Ρούλας δημιουργεί συνδέσμους ανάμεσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στις τοπικές κοινότητες. Ο όρος «translanguaging» τη γοήτευσε από την αρχή και βρήκε σε αυτόν ένα χρήσιμο ερμηνευτικό εργαλείο για την περιγραφή της περίπλοκης γλωσσικής χρήσης και της ταυτότητας. Έτσι, εισήγαγε τον όρο διαγλωσσικότητα στην ελληνική γλώσσα και άρχισε να περιγράφει πώς αυτή αναπτύσσεται σε πραγματικές επικοινωνιακές καταστάσεις στα ελληνικά συμφραζόμενα.
Ελένη Σκούρτου

Περιεχόμενα

ACΚNOWLEDGEMENTS || TRANSLANGUAGING IN THE CROSSROADS OF CIVILISATIONS (by ofelia Garcia) || INTRODUCTORY NOTES (by Eleni Skourtou) || ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ (της Ελένης Σκούρτου) || INTRODUCTION || ΕΙΣΑΓΩΓΗ || DEFINITIONS AND ΑPPROACHES To ΤRANSLANGUAGING - ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΟΤΗΤΑ || TOWARDS A ΤYPOLOGY OF ΤRANSLANGUAGING - ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΟΤΗΤΑΣ || BILINGUALS ON TRANSLANGUAGING - ΤΑ ΔΙΓΛΩΣΣΑ ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΟΤΗΤΑ || TRANSLANGUAGING IN ART - ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ || BROADER AND EDUCATIONAL DIMENSIONS OF TRANSLANGUAGING - ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΛΩΣΣΙΚΟΤΗΤΑΣ || REFERENCES / BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ: APPENDIX I: Index of Terms in English and Greek / Απόδοση όρων στα αγγλικά και ελληνικά, APPENDIX II: My first book on bilingualism between the Greek and Arab worlds

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα