Κωδικός καταλόγου: 888914
ISBN: 960-631-048-5
3η έκδοση, Απρίλιος 2016
14 x 21
σελ. 342

Νέλλη Κωστούλα-Μακράκη, Βασίλης Μακράκης

Διαπολιτισμικότητα & Εκπαίδευση για ένα Βιώσιμο Μέλλον

Εκδόσεις: Κεντρική Διάθεση

Περίληψη

Το παρόν βιβλίο επιχειρεί να συνθέσει τη διαπολιτισμικότητα με τη βιωσιμότητα μέσα από την κριτική κοινωνική επιτσήμη, θέτοντας ένα ευρύ φάσμα ερωτημάτων, τα οποία συχνά βρίσκονται στην περιφέρεια της συζήτησης για την εκπαίδευση, τα αναλυτικά προγράμματα και τη διδακτική μεθοδολογία. Το διδακτικό αυτό εγχειρίδιο απευθύνεται σε φοιτητές/-τριες, εκπαιδευτικούς, ερευνητές/-τριες αλλά και αναγνώστες/-τριες με σχετικό ενδιαφέρον.

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα