Κωδικός καταλόγου: 888912
ISBN: 978-960-93207-1-9
1η έκδοση, Ιωάννινα 2010
σελ. 144

Θωμάς Σ. Μπάκας

Οργάνωση, Διοίκηση & Λειτουργία του Σύγχρονου Νηπιαγωγείου

Εκδόσεις: Κεντρική Διάθεση

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Διευκρίνηση εννοιών και όρων || Η Προσχολική Αγωγή ως θεσμός || Διαχρονική εξέλιξη της οργάνωσης και λειτουργίας του νηπιαγωγείου || Το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας || Το νηπιαγωγείο ως εκπαιδευτικό ίδρυμα || Το νηπιαγωγείο ως δημόσια υπηρεσία || Η στελέχωση του νηπιαγωγείου ||| Η διεύθυνση και διαχείριση || Η επικοινωνία στο νηπιαγωγείο || Η παιδαγωγική οργάνωση και λειτουργία του νηπιαγωγείου || Βιβλιογραφία || Παράρτημα