Κωδικός καταλόγου: 9557343
ISBN: 978-960-01-1891-9
1η έκδοση, Ιούλιος 2017
17 x 24
σελ. 441

Judith E. Kieff, Renee M. Casbergue

Παιγνιώδης Μάθηση & Διδακτική

Η ενσωμάτωση του παιχνιδιού στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο

Επιμελητής: Χαρίλαος Κ. Ζάραγκας
Επιμελητής: 'Αννα Θ. Αγγελάκη
Μεταφραστής: Χαρίλαος Κ. Ζάραγκας
Μεταφραστής: 'Αννα Θ. Αγγελάκη
Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €25,00
Τιμή: €22,50 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €2,50 (10%)


Περίληψη

Η παιγνιώδης διδακτική αναφέρεται σε στρατηγικές τις οποίες δημιουργεί το περιβάλλον και υποστηρίζουν τη διαδικασία της μάθησης μέσα από το παιχνίδι, καθώς επίσης και το πνεύμα που καλύπτει αυτές τις ενέργειες. Το νηπιαγωγείο πέρα από το παιχνίδι «ως μορφή κύριας απασχόλησης του παιδιού» έχει υποχρέωση την προετοιμασία του παιδιού για το σχολείο, καθώς θεω­ρείται ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο συμπληρώνει την οικογενειακή αγωγή. Οι εκπαιδευτικοί της πρώιμης και της παιδικής ηλικίας (προσχολικής αγωγής, νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί) έχουν την ευθύνη να προάγουν τη συνεργασία με την οικογένεια –βοηθώντας τα παιδιά να ανταποκριθούν πλήρως στις δυνατότητές τους– παρέχοντας πολλαπλές ευκαιρίες για να διδαχθούν μέσα από το παιχνίδι.

Περιεχόμενα

Εισαγωγικό σημείωμα του επιστημονικού επιμελητή || Οι πολλαπλοί ορισμοί του παιχνιδιού || Η παιδική προοπτική του παιχνιδιού || Ενσωματώνοντας το παιχνίδι στο αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου και του δημοτικού || Η προώθηση της παιγνιώδους μάθησης στη διάρκεια της ημέρας || Η προώθηση της παιγνιώδους μάθησης μέσω της προσποίησης || Η ενίσχυση της παιγνιώδους μάθησης μέσω της αξιολόγησης || Η ενίσχυση του υγιούς τρόπου ζωής μέσω της παιγνιώδους μάθησης και της παιγνιώδους διδασκαλίας || Προαγωγή της δημιουργικής έκφρασης μέσω της παιγνιώδους μάθησης και διδασκαλίας || Ενίσχυση της γλώσσας και του γραμματισμού μέσω της παιγνιώδους μάθησης και της παιγνιώδους διδασκαλίας || Ενίσχυση της γνωστικής επάρκειας μέσω της παιγνιώδους μάθησης και της παιγνιώδους διδασκαλίας || Βιβλιογραφία