Κωδικός καταλόγου: 9557338
ISBN: 978-960-01-1864-3
1η έκδοση, Μάιος 2017
14Χ20,5
σελ. 156

Γιώτα Καραγιάννη

Αναπηρία στην Ελλάδα της Κρίσης (Η)

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €7,00
Τιμή: €6,30 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €0,70 (10%)


Περίληψη

Με την παρούσα μελέτη επιχειρείται η κατανόηση των τρόπων με τους οποίους ανανοηματοδοτήθηκε η αναπηρία ως κοινωνική κατηγορία, την τελευταία πενταετία, την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.
Δίνεται έμφαση στην επιδοματική πολιτική, την κοινωνική και πολιτική ρητορική καθώς και στους τρόπους που αξιοποιήθηκε η γνώση μέσα σε ένα πλαίσιο γραφειοκρατικού εξορθολογισμού και βιοϊατρικοποιημένων διαδικασιών για την απονομιμοποίηση του αναπηρικού status χιλιάδων ανθρώπων και τον επανακαθορισμό των ταυτοτήτων τους.

Περιεχόμενα

Ευχαριστίες || Εισαγωγή || Φτώχεια και αναπηρία || Κράτος πρόνοιας και αναπηρία || Κοινωνική και πολιτική ρητορική || Κέντρα πιστοποίησης της αναπηρίας (ΚΕΠΑ) || Εργαλεία διάγνωσης και νομιμοποιημένα καθεστώτα γνώσης || Επίλογος || Παράρτημα || Βιβλιογραφία