Κωδικός καταλόγου: 9551304
ISBN: 978-960-01-1858-2
1η έκδοση, Απρίλιος 2017
17 x 24
σελ. 235

Σουζάννα-Μαρία Νικολάου, Χαράλαμπος Μπαρμπαρούσης

Σύγχρονα Κοινωνιολογικά Ζητήματα

Η κοινωνική και πολιτική εκπαίδευση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €15,00
Τιμή: €13,50 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,50 (10%)


Περίληψη

Η κοινωνική και πολιτική εκπαίδευση των μαθητών αποσκοπεί στη διαμόρφωση του ενεργού, υπεύθυνου και δημοκρατικού πολίτη με την καλλιέργεια ικανοτήτων και δεξιοτήτων οι οποίες αφορούν στην ενδυνάμωση της δημιουργικής και κριτικής πολιτικής και κοινωνικής σκέψης. Το κεντρικό ζήτημα της μελέτης εστιάζεται στο ερώτημα πώς θα αναπτύξουμε την κριτική σκέψη και τη δημιουργική φαντασία των μαθητών στο σχολείο και πώς θα επηρεάσουμε και θα προκαλέσουμε τη διαμόρφωση του ενεργού δημοκρατικού πολίτη.
Η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, ως ιδιαίτερα σημαντικό μάθημα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για την καλλιέργεια της ιδιότητας του πολίτη, προάγει όχι μόνο την κατανόηση αλλά και το ενδιαφέρον για καίρια κοινωνικά ζητήματα της δημοκρατικής κοινωνίας και ασκεί σημαντική επιρροή στη διαμόρφωση πολιτικής σκέψης. Επομένως, οφείλουμε να επιλέξουμε τον πιο σύγχρονο και καινοτόμο τύπο διδακτικής, να χρησιμοποιήσουμε τα νέα μέσα που προσφέρει η τεχνολογία (στη συγκεκριμένη μελέτη αξιοποιούμε το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό παιχνίδι), για να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον, να ενθαρρύνουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τους νέους ανθρώπους ως προς την κοινωνική και πολιτική τους δέσμευση. Με αυτόν τον τρόπο προετοιμάζουμε ενεργούς πολίτες με θετικές εμπειρίες, γεγονός που σηματοδοτεί και θετικές συνέπειες στη μελλοντική καθημερινή τους ζωή.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή || Κοινωνικές επιστήμες και εκπαιδευτική πραγματικότητα || Νέες τεχνολογίες και εκπαιδευτική πραγματικότητα || Τα εκπαιδευτικά λογισμικά στη μαθησιακή διαδικασία || Η έρευνα για την αξιοποίηση του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού στο μάθημα της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής || Παράρτημα || Βιβλιογραφία

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα