Κωδικός καταλόγου: 9551302
ISBN: 978-960-01-1841-4
1η έκδοση, Μάρτιος 2017
17 x 24
σελ. 245

Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία

Επιμελητής: Ευάγγελος Μανωλάς
Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €14,00
Τιμή: €12,60 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,40 (10%)


Περίληψη

Το βιβλίο αυτό εξετάζει τα περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη όχι μόνο ως τεχνικά ζητήματα αλλά κυρίως ως πολύπλοκες κοινωνικές διαδικασίες. Σήμερα, το οικολογικό μας αποτύπωμα βρίσκεται σε αντίθεση με την επίτευξη του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε σε βάθος τα περιβαλλοντικά προβλήματα που μας απασχολούν, ούτε βέβαια να ελπίζουμε σε λύση, χωρίς προηγουμένως να έχουμε κατανοήσει το ευρύτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο τα προβλήματα αυτά δημιουργούνται.
Το συλλογικό αυτό έργο πέρα από τη χρησιμότητα του ως βασικό εγχειρίδιο για το μάθημα της Περιβαλλοντικής Κοινωνιολογίας μπορεί να συμβάλλει στη διδασκαλία συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων της επιστήμης της Κοινωνιολογίας είτε αυτά διδάσκονται ως κεφάλαια σε εισαγωγικά μαθήματα Κοινωνιολογίας είτε ως αυτοδύναμα μαθήματα. Επιπλέον, πέρα από την Κοινωνιολογία, το βιβλίο αυτό μπορεί να χρησιμεύσει στη διδασκαλία άλλων σημαντικών γνωστικών αντικειμένων, όπως Περιβαλλοντική Πολιτική, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ή Περιβαλλοντική Επικοινωνία.

Περιεχόμενα

Πρόλογος του επιμελητή || Το περιβαλλοντικό κίνημα και η χρησιμότητα θεωρητικών προσεγγίσεων των κοινωνικών επιστημών || Το τέλος της καταναλωτικής κοινωνίας; || Περιβαλλοντική μετανάστευση: Προκλήσεις και προοπτικές || Διακινδύνευση και αβεβαιότητα: Θεωρίες του "απρόσμενου" και περιβαλλοντικός σχεδιασμός || Διερευνώντας τη σχέση πληθυσμού και περιβάλλοντος || Η αναγκαιότητα της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης || Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και περιβάλλον || Τα οικολογικά χωριά ως πρότυπα αειφορικής διαβίωσης και ανάπτυξης || Περιβαλλοντική συνείδηση και συμπεριφορά || Συνοπτικά βιογραφικά συγγραφέων