Κωδικός καταλόγου: 594006
ISBN: 978-960-01-0779-4
1η έκδοση, 1997
14 x 21
σελ. 270

Σταματία Κουτσουλέλου-Μίχου

Γλώσσα της Διαφήμισης (Η)

Κειμενογλωσσολογική προσέγγιση του διαφημιστικού κειμένου

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €17,91
Τιμή: €16,12 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,79 (10%)


Περίληψη

Το βιβλίο αυτό αναλύει τον ελλειπτικό, ευρηματικό και αποτελεσματικά διαφημιστικό λόγο, υπό τη μορφή και τη δομή κειμένου. Μέσα στα πλαίσια της κειμενογλωσσολογικής προσέγγισης, με συνιστώσες τους κειμενικούς παράγοντες, επιχειρεί να αποκαλύψει και να ερμηνεύσει τις προθέσεις του διαφημιστή, όπως διαφαίνονται μέσα από τις γλωσσικές επιλογές, τη διάρθρωση των εννοιών, την προβολή των νέων πληροφοριών, τον έλεγχο των καταστάσεων και από την αναφορά σε άλλα κείμενα. Ο τρόπος αυτός της ανάλυσης παρέχει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε μια συνολική και όσο το δυνατόν ολοκληρωμένη εικόνα του διαφημιστικού κειμενικού είδους, με το οποίο η επαφή μας είναι καθημερινή.

Περιεχόμενα

Ιστορική ανασκόπηση της κειμενογλωσσολογίας || Διαφήμιση - Διαφημιστική επικοινωνία || Συναφείς έρευνες || Κειμενικοί παράγοντες: Συνοχή || Συνεκτικότητα || προθετικότητα || Αποδεκτότητα || Πληροφορητικότητα || Καταστασιακότητα || Διακειμενικότητα

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 32210

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα