Κωδικός καταλόγου: 643003
ISBN: 978-960-7643-00-3
1η έκδοση, 1995
17 x 24
σελ. 1204

Δημήτριος Πασχάλης

Ιστορία της Νήσου 'Ανδρου

Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Τιμή καταλόγου: €44,04
Τιμή: €39,64 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €4,40 (10%)


Περίληψη

"Η Ιστορία της Νήσου 'Ανδρου είναι το αντιπροσωπευτικότερο έργο του Πασχάλη και εκείνο που τον εκφράζει πληρέστερα. Συγκροτημένο με ιδιαίτερη προσοχή (ιδίως ο πρώτος τόμος) και γραμμένο με την καλλιέπεια που πάντοτε τον διέκρινε, δείχνει ακόμη ότι ο συγγραφέας του είχε την ικανότητα να επιχειρεί εκτενέστερες συνθετικές μονογραφίες αν και η 'Ανδρος δεν προσέφερε μεγάλες δυνατότητες. Πολύ χαρακτηριστικός και εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ο εκτενής πρόλογος του βιβλίου που αποκαλύπτει όλη την επίγνωση των προβλημάτων της συγγραφής και την προετοιμασία του συγγραφέα για την επισήμανση των πηγών του, και ιδίως των αρχειακών, πράγμα που εκείνα τα χρόνια δεν ήταν τόσο ευκρινές σε ανθρώπους που ασχολούνταν με την τοπική ιστορία...
…Η αγάπη προς τη γενέτειρα, χαρακτηριστικό ολόκληρου του συγγραφικού έργου του Πασχάλη, είναι ακόμη πιο έκδηλη στην Ιστορία…"

Περιεχόμενα

Ο Πασχάλης και η "ιστορία της 'Ανδρου", Δ.Π.
Τόμος Α
Πρόλογος || Η 'Ανδρος από της προπαλαίας περιόδου μέχρι των Περσικών πολέμων || Η 'Ανδρος από των Περσικών πολέμων μέχρι της εν Χαιρωνεία ήττης των Ελλήνων (490-338 π.Χ.) || Η 'Ανδρος υπό την κυριαρχίαν των Μακεδόνων και των Πτολεμαίων της Αιγύπτου || Η 'Ανδρος υπό το βασίλειον του Περγάμου και την Ρώμην || Η 'Ανδρος επί της Βυζαντινής αυτοκρατορίας
Τόμος Β
Η ʼνδρος επί Φραγκοκρατίας (1207-1566) || Η νήσος 'Ανδρος επί Τουρκοκρατίας (1566-1821)

Παρατηρήσεις

Η έκδοση είναι αναστατική της πρώτης που έγινε το 1925 στο Τυπογραφείον "ΕΣΤΙΑ".

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα