Κωδικός καταλόγου: 9557320
ISBN: 978-960-01-1744-8
1η έκδοση, Μάρτιος 2016
14 x 21
σελ. 224

Δημήτρης Κυρίτσης

Εκπαιδευτικές Ανισότητες & Κοινωνική Δικαιοσύνη

Μια μελέτη των ερευνητικών δεδομένων για τη μαθησιακή συμπεριφορά και επίδοση των μαθητών

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €13,00
Τιμή: €11,70 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,30 (10%)


Περίληψη

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην εκτίμηση του βαθμού απόδοσης κοινωνικής δικαιοσύνης από την τυπικά θεσμοθετημένη εκπαίδευση. Στο πρώτο ήμισυ του βιβλίου οριοθετούνται νοηματικά η δικαιοσύνη και η κοινωνική δικαιοσύνη, ενώ παράλληλα αποτυπώνεται η σχέση της τελευταίας με την εκπαίδευση. Στο δεύτερο μισό, μέσω της αναδίφησης στην ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, εξετάζεται ο βαθμός που η ακαδημαϊκή επίδοση και η διάθεση του ελεύθερου χρόνου - ως δείκτες της γνωστικής και μαθησιακής συμπεριφοράς - διαμορφώνονται υπό τη στατιστικώς σημαντική επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος, κατάσταση που συνιστά το μέτρο ή το κριτήριο για το βαθμό που αποδίδεται κοινωνική δικαιοσύνη στη σχολική παιδευτική διαδικασία.

Περιεχόμενα

Εισαγωγικά || Από τις πρώτες παραδοχές της σχέσης ανάμεσα στην εκπαίδευση και την κοινωνία ως τους σύγχρονους προβληματισμούς για τις εκπαιδευτικές ανισότητες || Δικαιοσύνη και κοινωνική δικαιοσύνη: σημασιολογική αποσαφήνιση και σύνδεση με την εκπαίδευση || Βιβλιογραφική έρευνα για την επίδραση της οικογένειας στην ακαδημαϊκή επίδοση και τη διάθεση του χρόνου των μαθητών || Συζήτηση - Συμπεράσματα || Επιλογικά || Βιβλιογραφία