Κωδικός καταλόγου: 554101
ISBN: 978-960-01-0199-Χ
Ανατύπωση, 2005 (1η έκδοση, 1985)
14 x 21
σελ. 287

N. Iorga

Βυζάντιο Μετά το Βυζάντιο (Το)

Μεταφραστής: Γιάννης Καράς
Εκδόσεις: Gutenberg

Περίληψη

"Το εντυπωσιακό σε πλούτο πραγματολογικό υλικό που συσσωρεύεται και ενεργοποιείται στις σελίδες του βιβλίου αποτελεί για τους ιστορικούς όχι μόνο χρήσιμο αλλά και απαραίτητο εργαλείο για την παραπέρα έρευνα.

Περιεχόμενα

Πρόλογος Ν. Σβορώνου || Πρόλογος || Οι πρόσφυγες || Η μεγάλη Κωνσταντινούπολη || Ο Πατριάρχης και ο κλήρος || Οι άρχοντες || Η βυζαντινή αυτοκρατορική ιδέα και οι Ρουμάνοι ηγεμόνες || Η προστασία της βυζαντινής εκκλησίας και των γραμμάτων από τους Ρουμάνους ηγεμόνες || Η παιδεία και ο ρόλος της στην Αναγέννηση || Το Φανάρι || Το τέλος του Βυζαντίου || Πίνακας κυρίων ονομάτων

Παρατηρήσεις

Πρόλογος: Νίκος Σβορώνος