Εισαγωγή στην Οικονομετρία

Μεταφραστής: Frank Westhoff
Εκδόσεις: Gutenberg