Παιδαγωγική Προσέγγιση Μαθημάτων Ιστορίας και Πολιτισμού στην Ελληνική Διασπορά

Επιμελητής: Αντώνης Χουρδάκης
Επιμελητής: Παναγιώτης Κιμουρτζής
Μεταφραστής: Μαργαρίτα Κουλεντιανού
Εκδόσεις: Gutenberg

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 41959763