Κωδικός καταλόγου: 9571095
ISBN: 978-960-01-1721-9
1η έκδοση, Απρίλιος 2016
17 x 24
σελ. 1008

Michael Hogg, Scott Tindale

Εγχειρίδιο Κοινωνικής Ψυχολογίας

Διεργασίες ομάδας

Επιμελητής: Αντωνία Παπαστυλιανού
Μεταφραστής: Μαργαρίτα Κουλεντιανού
Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €65,00
Τιμή: €58,50 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €6,50 (10%)


Περίληψη

Η ελληνική έκδοση του ανά χείρας τόμου Εγχειρίδιο Κοινωνικής Ψυχολογίας: Διεργασίες Ομάδας με θέμα τις ομαδικές διεργασίες σε επίπεδο διομαδικών σχέσεων και μικρής ομάδας αποτελεί σημαντικότατη συμβολή στη βιβλιογραφία. Εστιάζει σε μια αναθεωρημένη θεωρητική οπτική των ομαδικών φαινομένων με διευρυμένη μεθοδολογία έρευνας σε εφαρμοσμένους τομείς της ψυχολογίας των ομάδων, ενώ καλύπτει και νέες εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής: το Διαδίκτυο, τις πολιτισμικές διαστάσεις της διαπραγμάτευσης, θέματα γυναικείας ηγεσίας κ.λπ., τομείς που προκαλούν τον κοινωνικό ερευνητή να τους ερμηνεύσει. Παράλληλα, η διευρυμένη επιστημονική θεώρηση των εσω-ομαδικών και διομαδικών φαινόμενων προσφέρει σημαντικές θεωρητικές πηγές γνώσης και ανοικτού προβληματισμού για τους κοινωνικούς επιστήμονες: ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, κοινωνιολόγους, επιστήμονες της διοίκησης, της έρευνας, της ψυχοθεραπείας, της επικοινωνίας. Αποτελεί ένα βιβλίο-πρόκληση γραμμένο από μια πλειάδα σημαντικών κοινωνικών ψυχολόγων για την κατανόηση της ατομικής συμπεριφοράς στο πλαίσιο της ομάδας αλλά και της ομαδικής συμπεριφοράς εν γένει.

Περιεχόμενα

Πρόλογος στην ελληνική έκδοση || Πρόλογος των επιμελητών της σειράς των εκδόσεων Blackwell || Πρόλογος || Κοινές διεργασίες νόησης σε μικρές ομάδες || Συλλογική επιλογή, κρίση και επίλυση προβλημάτων || Κοινωνική κατηγοριοποίηση, αποπροσωποποίηση και ομαδική συμπεριφορά || Ομαδική κοινωνικοποίηση και καινοτομία του νεοεισερχόμενου || Ομαδική επίδοση σε έργα συνεργασίας και κοινωνικού διλήμματος: Πρόοδος και προοπτικές || Ανέκφραστο, χαμογελαστό, οργισμένο πρόσωπο: Μύθοι και πραγματικότητες για τα συναισθήματα στις διαπραγματεύσεις || Διάθεση και συναίσθημα στις ομάδες || Η ψυχολογία της δυναμικής του πλήθους || Συμμόρφωση και ανεξαρτησία στις ομάδες: Πλειοψηφίες και μειοψηφίες || Δυναμικός κοινωνικός αντίκτυπος και η παγίωση, ομαδοποίηση, συσχέτιση και διαρκής ποικιλομορφία του πολιτισμού || Στάσεις, κανόνες και κοινωνικές ομάδες || Συστημικοί περιορισμοί στην ηγεσία - Αντιλήψεις, συμπεριφορά και επιρροή: Ένα παράδειγμα διεργασιών συνδετιστικού επιπέδου || Διεργασίες ομάδας και κατασκευή κοινωνικών αναπαραστάσεων || Κίνητρα κοινωνικής σύγκρισης σε εξελισσόμενες ομάδες || Κοινωνική θέση και δομή της ομάδας || Αποτελεσματικότητα της ηγεσίας: Μια ενοποιητική ανασκόπηση || Κοινωνική κατηγοριοποίηση, κοινωνική ταύτιση και απόρριψη των μελών της ομάδας που παρεκκλίνουν || Συλλογική ταυτότητα: Υπαγωγή στην ομάδα και αντίληψη του εαυτού || Χρειάζονται δύο για να χορέψεις τανγκό: Συσχέτιση της ομαδικής με την ατομική ταυτότητα στο πλαίσιο της ομαδικής ανάπτυξης || Πολιτισμικές διαστάσεις της διαπραγμάτευσης || Ξεπερνώντας τα εξαρτημένα δεδομένα: Οδηγός στην ανάλυση των δεδομένων της ομάδας || Παρατήρηση και ανάλυση της ομαδικής αλληλεπίδρασης διαχρονικά: Ορισμένες μεθοδολογικές και στρατηγικές επιλογές || Οι τεχνολογίες επικοινωνίας, το διαδίκτυο και η έρευνα για τις ομάδες || Διεργασιακοί μηχανισμοί και συμπεριφορά του σώματος ενόρκων || Διεργασίες ομάδας σε περιβάλλοντα επιχειρήσεων || Θεραπευτικές ομάδες || Ευρετήριο συγγραφέων || Ευρετήριο θεμάτων

Παρατηρήσεις

Πρόλογος: Αντωνία Παπαστυλιανού
Τα κείμενα γράφουν οι: R. Scott Tindale, Helen M. Meisenhelder, Amanda A. Dykema-Engblade, Michael A. Hogg, Garold Stasser, Beth Dietz-Uhler, John M. Levine, Richard L. Moreland, Hoon-Seok Choi, Norbert L. Kerr, Ernest S. Park, Leigh Thompson, Victoria Husted Medvec, Vanessa Seiden, Shirli Kopelman, Janice R. Kelly, Stephen Reicher, Robin Martin, Miles Hewstone, Bibb Latane, Martin J. Bourgeois, Joel Cooper, Kimberly A. Kelly, Kimberlee Weaver, Robert G. Lord, Douglas J. Brown, Jennifer L. Harvey, Fabio Lorenzi-Cioldi, Alain Clemence, John Darley, Cecilia L. Ridgeway, Martin M. Chemers, Jose M. Marques, Dominic Abrams, Dario Paez, Dominic Abrams, Michael A. Hogg, Stephen Worchel, Dawna Coutant, Peter J. Carnevale, Kwok Leung, Melody S. Sadler, Charles M. Judd, Joseph E. McGrath, T. William Altermatt, Andrea B. Hollingshead, Janice Nadler, Andrea Krebel, James H. Davis, Joseph E. McGrath, Linda Argote, Donelson R. Forsyth

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 41959813

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα