Κωδικός καταλόγου: 9557314
ISBN: 978-960-01-1703-5
1η έκδοση, Ιούλιος 2015
17 x 24
σελ. 328

Ιωάννης Σπαντιδάκης, Δέσποινα Βασαρμίδου

Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης του Γραπτού Λόγου στην Ελληνική Διασπορά

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €21,90
Τιμή: €19,71 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €2,19 (10%)


Περίληψη

Η συγγραφή του βιβλίου αυτού στηρίχτηκε σε δύο άξονες: τη μάθηση και διδασκαλία του γραπτού λόγου στη δεύτερη/ξένη γλώσσα και την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Επικοινωνίας και της Πληροφορίας (ΤΠΕ) ως μαθησιακού και διδακτικού μέσου. Όσον αφορά τον πρώτο άξονα, και με δεδομένο ότι η θεωρητική γνώση υποστηρίζει τον εκπαιδευτικό να προβαίνει στις καλύτερες διδακτικές αποφάσεις, επιχειρείται μια επισκόπηση των θεωρητικών απόψεων για τη διδασκαλία του γραπτού λόγου στη δεύτερη/ξένη γλώσσα και του πώς αυτές επηρεάζουν τη διδακτική πράξη. Όσον αφορά τον δεύτερο παρουσιάζονται οι χρήσεις των ΤΠΕ και οι δυνατότητές τους στη δόμηση της γνώσης και την απόκτηση συγγραφικών δεξιοτήτων μέσα από την ταυτότητά τους ως φροντιστηριακών, γνωσιακών και επικοινωνιακών εργαλείων.
Αν και παρουσιάζονται διάφορα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα στα οποία ­βρίσκουν εφαρμογή οι παραπάνω χρήσεις, το ενδιαφέρον των συγγραφέων εστιάζεται κυρίως στο Συνδυαστικό Δυναμικό Μοντέλο Γλωσσικής Μάθησης (ΣΔΜΓΜ) που δημιουργήθηκε για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης και σε συγκεκριμένες προτάσεις/σενάρια διδασκαλίας μετη χρήση του.

Περιεχόμενα

Πρόλογος Ε. Σκούρτου || Εισαγωγή || Ιστορική αναδρομή || Επισκόπηση της ΓΜΥΥ (Γλωσσική Μάθηση Υποστηριζόμενη από τον Υπολογιστή) || Σύγχρονες παραδοχές για το γραπτό λόγο - Η ανάδυση διεπιστημονικών προσεγγίσεων || Το πεδίο ΤΠΕ και γραπτός λόγος || Η ΓΜΥΥ ως ολοκληρωμένο περιβάλλον μάθησης του γραπτού λόγου || Βιβλιογραφία

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 50660209

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα