Κωδικός καταλόγου: 9557315
ISBN: 978-960-01-1699-1
1η έκδοση, Σεπτέμβριος 2015
17 x 24
σελ. 322

Μαρία Μουμουλίδου

Πρακτικές Διδασκαλίας - Μάθησης στο Νηπιαγωγείο

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €20,00
Τιμή: €18,00 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €2,00 (10%)


Περίληψη

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται δύο ερευνητικά σχέδια που υλοποιήθηκαν σε δύο δημόσια νηπιαγωγεία: το πρώτο αφορά την εφαρμογή δύο "συνήθων διδακτικών καταστάσεων" και εφαρμόστηκε με πρωτοβουλία της εκπαιδευτικού ενώ το δεύτερο - μια "πειραματική κατάσταση" - με πρωτοβουλία της ερευνήτριας. Η ανάλυση και η σύγκριση των κλινικών και εμπειρικών δεδομένων επιχειρεί να αναδείξει τις πρακτικές διδασκαλίας-μάθησης μέσα από τη μελέτη των λεκτικών και μη λεκτικών αλληλεπιδράσεων των πρωταγωνιστών της στη διαδικασία οικοδόμησης γνώσεων και δεξιοτήτων στα γνωστικά πεδία της γλώσσας (γραφή/ανάγνωση) και των μαθηματικών, αλλά και του λόγου των εκπαιδευτικών για τις διδακτικές τους επιλογές και παρεμβάσεις. Απώτερος σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να κατανοήσει και να εξηγήσει τις ιδιαίτερες αλλά και τις κοινές πτυχές του διδακτικού φαινομένου, όπως αυτό εξελίσσεται σε πραγματικές συνθήκες στο νηπιαγωγείο. Το βιβλίο απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς - εν ενεργεία και μελλοντικούς - παιδιών προσχολικής ηλικίας με σκοπό να τους προβληματίσει, να τους θέσει σε κατάσταση στοχασμού των καθημερινών διδακτικών τους πρακτικών και ενδεχομένως να τους ωθήσει στην υιοθέτηση εναλλακτικών διδακτικών παρεμβάσεων.

Περιεχόμενα

Προλεγόμενα (Κώστας Χρυσαφίδης) || Πρόλογος (Francia Leutenegger) || Ευχαριστίες || Εισαγωγή || Θεωρητικό πλαίσιο και επιστημολογικές προσεγγίσεις || Η μεθοδολογία της έρευνας || Η υλοποίηση των ερευνών στην τάξη || Βιβλιογραφία || Κατάλογος πινάκων || Κατάλογος εικόνων || Κατάλογος σχημάτων || Παραρτήματα || Ευρετήριο ονομάτων || Ευρετήριο θεμάτων

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 41964990

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα