Κωδικός καταλόγου: 9571092
ISBN: 978-960-01-1582-6
2η έκδοση, Μάρτιος 2015 (1η έκδοση 2000)
21 x 29
σελ. 912

Michael Cole, Sheila Cole, Cynthia Lightfoot

Ανάπτυξη των Παιδιών (Η)

Μεταφραστής: Μαργαρίτα Κουλεντιανού
Επιμελητής: Ζωή Μπαμπλέκου
Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €134,37
Τιμή: €120,93 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €13,44 (10%)


Περίληψη

Το βιβλίο "Η ανάπτυξη των Παιδιών" των Lightfoot, Cole και Cole μού ήταν γνωστό από την προηγούμενη, πρώτη, έκδοσή του στην ελληνική γλώσσα, της οποίας υπήρξα μία από τις τρεις επιστημονικές επιμελήτριες. Από την αρχή της έκδοσής του στις ΗΠΑ έως σήμερα, έχουν δει το φως της δημοσιότητας πολλές επανεκδόσεις και αναθεωρήσεις. Το έργο αυτό έχει επικεντρωθεί στην επίδραση της βιολογίας και του πολιτισμού στην ανθρώπινη ανάπτυξη και στη συστηματική μελέτη των δύο αυτών παραγόντων στο αναπτυσσόμενο παιδί. Η παρούσα έκδοση διευρύνει σημαντικά τις προηγούμενες, με πληθώρα νέων δεδομένων και πληροφοριών από την Αναπτυξιακή Επιστήμη, παρουσίαση εντυπωσιακών διαπολιτισμικών στοιχείων και μια ενδιαφέρουσα θεωρητική στροφή: από τη βιο-κοινωνικο-συμπεριφορική προσέγγιση των προηγούμενων εκδόσεων στην εισαγωγή μιας νέας προσέγγισης, την οποία οι συγγραφείς ονομάζουν βιοπολιτισμική.
Το βιοπολιτισμικό πλαίσιο υπογραμμίζει αλλά και εξετάζει την επιρροή παραγόντων όπως ο πολιτισμός, το φύλο, η εθνότητα, η κοινωνική τάξη και η θρησκεία στην ανάπτυξη. Παράλληλα, το σκέλος της βιολογικής επίδρασης παραμένει ισχυρό. Επιπλέον, αποδίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον ρόλο που διαδραματίζουν πολιτισμικοί παράγοντες όπως οι παραπάνω σε ολοένα αυξανόμενες πολυεθνοτικές και πολυγλωσσικές κοινότητες. Επιδιώκεται, τέλος, η αξιοποίηση των προσωπικών και κοινωνικών εμπειριών των φοιτητριών και φοιτητών αλλά και των παιδιών, των βιωμάτων τους στη γειτονιά και την κοινότητά τους, ώστε να κατανοηθεί πληρέστερα η ανθρώπινη ανάπτυξη.
Ζωή Μπαμπλέκου

Περιεχόμενα

Σημείωμα στην ελληνική έκδοση || Πρόλογος || Κεφάλαιο 1: Η μελέτη της ανθρώπινης ανάπτυξης || ΜΕΡΟΣ 1 Εν αρχή: Κεφάλαιο 2: Βιοπολιτισμικά θεμέλια, Κεφάλαιο 3: Προγεννητική ανάπτυξη και γέννηση || ΜΕΡΟΣ 2 Βρεφική ηλικία: Κεφάλαιο 4: Οι πρώτοι τρεις μήνες, Κεφάλαιο 5: Σωματική και γνωστική ανάπτυξη στη βρεφική ηλικία, Κεφάλαιο 6: Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη στη βρεφική ηλικία || ΜΕΡΟΣ 3 Πρώτη παιδική ηλικία: Κεφάλαιο 7: Η απόκτηση της γλώσσας, Κεφάλαιο 8: Σωματική και γνωστική ανάπτυξη στην πρώτη παιδική ηλικία, Κεφάλαιο 9: Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη στην πρώτη παιδική ηλικία, Κεφάλαιο 10: Πλαίσια της ανάπτυξης || ΜΕΡΟΣ 4 Μέση παιδική ηλικία: Κεφάλαιο 11: Σωματική και γνωστική ανάπτυξη στη μέση παιδική ηλικία, Κεφάλαιο 12: Το σχολείο ως πλαίσιο της ανάπτυξης, Κεφάλαιο 13: Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη στη μέση παιδική ηλικία || ΜΕΡΟΣ 5 Εφηβεία
Κεφάλαιο 14: Σωματική και γνωστική ανάπτυξη στην εφηβεία, Κεφάλαιο 15: Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη στην εφηβεία ||
Παράρτημα: Οδηγοί συζητήσεων για συγκεκριμένες πλευρές της ανάπτυξης || Γλωσσάριο || Βιβλιογραφία || Ευρετήριο ονομάτων ||
Ευρετήριο θεμάτων

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 41959815

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα