Κωδικός καταλόγου: 9557303
ISBN: 978-960-01-1672-4
1η έκδοση, Ιανουάριος 2015
17 x 24
σελ. 312

Γλωσσική Εκμάθηση και Διδασκαλία σε Πολυπολιτισμικά Περιβάλλοντα

Ενσωμάτωση της Γλωσσικής Απόκλισης και Γλωσσικής Ποικιλίας στην Τάξη

Επιμελητής: Μαρίνα Τζακώστα
Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €19,91
Τιμή: €17,92 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,99 (10%)


Περίληψη

Οι εργασίες του παρόντος τόμου στοχεύουν, αφενός, να διερευνήσουν τους ενδογενείς μηχανισμούς και τους εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη γλωσσική ανάπτυξη σε πολυγλωσσικά και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, και αφετέρου να κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις όσον αφορά στον σχεδιασμό, στην παραγωγή και την εφαρμογή πρωτότυπου διδακτικού υλικού. Έμφαση δόθηκε σε δύο ομάδες-στόχους: πρώτον, παιδιά προσχολικής ηλικίας (ηλικιακού εύρους 4-6 ετών) και, δεύτερον, παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας (ηλικιακού εύρους 6-9 ετών), τα οποία μεγαλώνουν είτε ως φυσικοί είτε ως αλλόγλωσσοι ομιλητές των (κυρίαρχων) γλωσσών οι οποίες μιλιούνται σε πολυγλωσσικά και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Δεδομένου του διαθεματικού χαρακτήρα του, ο τόμος απευθύνεται σε μελετητές, εκπαιδευτικούς και όσους ασχολούνται με την ανάπτυξη της μητρικής και της δεύτερης/ξένης γλώσσας, τη διδακτική μεθοδολογία, την αξιολόγηση και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Εισαγωγή || Η αξιολόγηση της μάθησης και ανάπτυξης παιδιών από διαφορετικά πολιτισμικά και γλωσσικά περιβάλλοντα στο νηπιαγωγείο || Σχεδιάζοντας την παραγωγή παιδαγωγικού/εκπαιδευτικού υλικού: το παράδειγμα της ελληνόγλωσσης προσχολικής εκπαίδευσης στη διασπορά || Πολυγλωσσία, μια σύντομη εισαγωγή || Αξιοποιώντας τη ν πολυγλωσσία και την πολυπολιτισμικότητα του σχολείου μέσα από την προσέγγιση της Γλωσσικής Επίγνωσης (Language awareness/Eveil aux langues) || Πώς η ηλικία λειτουργεί ως παράγοντας ρύθμισης της γλωσσικής κατάκτησης και εκμάθησης: μερικά ερευνητικά πορίσματα || Ενίσχυση και αξιολόγηση της κατάκτησης της σύνθεσης λέξεων από παιδιά προσχολικής ηλικίας μέσα από ιστορίες || Η Ζούγκλα του Λόγου: εκπαίδευση στην παραγωγή λόγου σε φυσικό μαθησιακό περιβάλλον || Ανάπτυξη του διαλογικού λόγου και των δεξιοτήτων γραμματισμού των παιδιών μέσα από το παιχνίδι και τις δραστηριότητες πρότζεκτ σε ιδρύματα προσχολικής εκπαίδευσης της Λεττονίας || Σειρές κινουμένων σχεδίων και ¨Πέπα, το γουρουνάκι": ένας κρυμμένος θησαυρός στη γλωσσική εκμάθηση || Ενσωμάτωση του Μεθόδου Ολοκληρωμένης Εκμάθησης Περιεχομένου και Γλώσσας (CLIL) στη δημοτική εκπαίδευση || Παιχνίδια της γλώσσας και αυτοαναφορικές προθέσεις στον "Λαίμαργο Τουνελόδρακο" του Ε. Τριβιζά: σχόλια για την πρόσληψη της παιδικής λογοτεχνίας από φυσικούς και αλλόγλωσσους ομιλητές της ελληνικής || Ανάπτυξη λεξιλογίου βάσει της αρχής της αναγκαίας γνώσης || Διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη του προφορικού λόγου παιδιών προσχολικής ηλικίας κατά την εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας || Σύντομα βιογραφικά συγγραφέων

Παρατηρήσεις

Στο βιβλίο γράφουν οι: Γουργιώτου Ευθυμία, Κοντογιάννη Διονυσία, Van de Ree Petra, Χατζηδάκη Ασπασία, Τζακώστα Μαρίνα, Συνλωδη Ευανθία, Wie Anne-Lise, Taurina Agrita, Zirina Tija, Αλεξίου Θωμαή, Bodde-Alderlieste Marianne, Καρα?σκου Μαρία, Murphy Patrick, Χλαπάνα Ελισσάβετ.

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 41959708