Κωδικός καταλόγου: 9557298
ISBN: 978-960-01-1644-1
1η έκδοση, Ιούλιος 2014
17 x 24
σελ. 248

Σοφία Αυγητίδου

Εκπαιδευτικοί ως Ερευνητές και ως Στοχαζόμενοι Επαγγελματίες (Οι)

Υποστηρίζοντας την επαγγελματική μάθηση για μια συμμετοχική και συνεργατική εκπαίδευση

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €17,91
Τιμή: €16,12 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,79 (10%)


Περίληψη

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως σε υποψηφίους και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς αλλά και σε στελέχη της εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει μια μεθοδολογική πρόταση καθώς και συγκεκριμένα εργαλεία για την υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών ως ερευνητών και στοχαζόμενων επαγγελματιών. Η πρόταση αυτή στηρίζεται στη θεωρία, έρευνα και πράξη της επαγγελματικής μάθησης και στη συνεργασία με εκπαιδευτικούς σε έρευνες-δράσεις. Παρουσιάζει παραδείγματα υποστήριξης της επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών σε σχέση με το κλίμα αποδοχής, τη συνεργατική μάθηση στην τάξη, τη συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας ως μιας διαφοροποιημένης και διαλογικής διαδικασίας και την παιδαγωγική του παιχνιδιού. Τα παραδείγματα αυτά υποστηρίζουν θεωρητικά, ερευνητικά, πρακτικά και στοχαστικά τους εκπαιδευτικούς, ώστε να ξανασκεφτούν τις εκπαιδευτικές πεποιθήσεις και επιλογές τους και να ενισχυθούν συστηματικά στην πραγμάτωση μιας συμμετοχικής και συνεργατικής εκπαίδευσης.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Θεωρητικές και μεθοδολογικές προτάσεις για την υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης για μια συμμετοχική και συνεργατική εκπαίδευση || Εφαρμογές της προτεινόμενης μεθοδολογίας για την υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης για μια συμμετοχική και συνεργατική εκπαίδευση || Αντί συμπερασμάτων || Βιβλιογραφία ελληνική και ξενόγλωσση || 43 πίνακες || 4 σχήματα

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 41955710

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα