Κωδικός καταλόγου: 9552154
ISBN: 978-960-01-1563-5
1η έκδοση, Ιούλιος 2013
17 x 24
σελ. 395

Μελίνα Γ. Μουζάλα

Ζητήματα Γνωσιολογίας, Οντολογίας και Μεταφυσικής στην Φιλοσοφία του Αριστοτέλους

Υπό το φως αρχαίων και βυζαντινών υπομνημάτων

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €26,87
Τιμή: €24,18 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €2,69 (10%)


Περίληψη

Στο βιβλίο αυτό εξετάζονται ορισμένες από τις πιο σημαντικές θεματικές της φιλοσοφίας του Αριστοτέλους που εμπίπτουν στην περιοχή της Γνωσιολογίας, της Οντολογίας και της Μεταφυσικής, όπως φωτίζονται μέσα από την συστηματική επεξεργασία και αξιοποίηση των σημαντικότερων αρχαίων και βυζαντινών υπομνημάτων που έχουν συντεθεί για τις αριστοτελικές πραγματείες στις οποίες υπάγονται οι θεματικές αυτές. Έτσι, αναδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο η ελληνική και ελληνόφωνη υπομνηματιστική παράδοση προσέλαβε και μετέδωσε σε μεταγενέστερες γενεές κάποια από τα σημαντικώτερα νοήματα της αριστοτελικής φιλοσοφίας. Παραλλήλως, αποτυπώνεται ανά θεματική η ιδιαίτερη προσέγγιση και το ξεχωριστό στίγμα του πνεύματος της ελληνικής φιλοσοφικής παραδόσεως.

Περιεχόμενα

Πρόλογος Γιάννη Τζαβάρα || Πρόλογος της συγγραφέως || Ηθικών Νικομαχειών Ζ' βιβλίο || Αναλυτικών Υστέρων Β19 κεφάλαιο: Περί της γνώσεως των αρχών της επιστήμης || Η πραγμάτευσις της σοφίας στο κεφάλαιο Α1 των Μετά τα Φυσικά || Περί του Όντος ή Ον ως αντικειμένου της πρώτης φιλοσοφίας των Μετά τα Φυσικά Γ1 κεφάλαιο || Παράρτημα Ι || Παράρτημα ΙΙ || Παράρτημα ΙΙΙ || Βιβλιογραφία || Πίνακας όρων και πραγμάτων

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 32998989

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα