Κωδικός καταλόγου: 9581029
ISBN: 978-960-01-1603-8
1η έκδοση, Ιούνιος 2013
14 x 21
σελ. 63

Βασίλης Κρεμμυδάς

Εταιρεία Τοκογλυφίας Ν. Ταμπακόπουλος & ΣΙΑ 1816-1820

Η τοκογλυφία στην Πελοπόννησο στο τέλος της Τουρκοκρατίας

Εκδόσεις: Gutenberg

Περιεχόμενα

Εισαγωγικά: 1. Το πρόσωπο, 2. Το τεκμήριο || Α. Η οικονομική δραστηριότητα || Β. Οι συναλλασσόμενοι || Γ. Τόκοι και κέρδη || Δ. ʼλλες δραστηριότητες || Κάποια συμπεράσματα

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα