Τόμος: 2
Κωδικός καταλόγου: 571004
ISBN: 978-960-01-0336-4
2η ανατύπωση, Ιανουάριος 2003 (1η έκδοση, 1992)
14 x 21
σελ. 236

Κείμενα Εξελικτικής Ψυχολογίας, τόμος 2

Σκέψη

Επιμελητής: Στέλλα Βοσνιάδου
Μεταφραστής: Ε. Χουρτζαμάνογλου
Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €13,93
Τιμή: €12,54 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,39 (10%)


Περίληψη

Τα άρθρα του βιβλίου αντιπροσωπεύουν μερικές από τις πιο σημαντικές πτυχές της σύγχρονης έρευνας στην ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού και οι συγγραφείς τους έχουν παίξει πρωτεύοντα ρόλο στη διαμόρφωση του προβληματισμού γύρω από τα θέματα της ειδικότητάς τους. Περιέχονται άρθρα που υποστηρίζουν ότι τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας σκέφτονται με νοητικά μοντέλα που σχηματίζουν βασιζόμενα στην καθημερινή τους εμπειρία, ενώ τα παιδιά της σχολικής ηλικίας με μοντέλα που είτε έρχονται σε αντιδιαστολή με τις πληροφορίες που παίρνουν από τις αισθήσεις τους (όπως στη φυσική) είτε δεν έχουν καμία σχέση με αυτές (όπως στα μαθηματικά).

Περιεχόμενα

Γνωστική εξέλιξη και εκπαιδευτική διαδικασία: εισαγωγικό σημείωμα || Η σκέψη στην προσχολική ηλικία || Μια επαναθεώρηση των βουνών του Piaget: αλλαγές στο εγωκεντρικό τοπίο || Μέθοδοι παρατήρησης των αναπτυξιακών αλλαγών της μνήμης || Η ανάπτυξη της λογικής σκέψης των παιδιών της προσχολικής ηλικίας || Ο ρόλος του παιχνιδιού στην ανάπτυξη || Αν θες να πας μπροστά, σχημάτισε μια θεωρία || θεωρίες αναδιοργάνωσης της γνώσης || Η εννοιολογική αλλαγή στην παιδική ηλικία || Ποια δυσκολία υπάρχει στη μάθηση της αριθμητικής; || Μεταγνωστικές δεξιότητες || Συνέπειες της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης στη γνωστική ανάπτυξη

Παρατηρήσεις

Οι συγγραφείς των κειμένων του βιβλίου: Στέλλα Βοσνιάδου, Rochel Gelman, Helene Borke, Ann L. Brown, Judy S. DeLoachh, A.V. Zaporozhets, V.P. Zinchenko, D.B. Elkonin, L.S. Vygotsky, Annette Karmiloff-Smith, Barbel Inhelder, William F. Brewer, Martin Hugues, Sylvia Scribner, Michael Cole