Κωδικός καταλόγου: 9567268
ISBN: 978-960-01-1535-2
1η έκδοση, Φεβρουάριος 2013
21 x 28
σελ. 905

Michael Hoy, John Livernois, Chris McKenna, Thanasis Stengos, Ray Rees

Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών

Επιμελητής: Γιάννης Κυρίτσης
Μεταφραστής: Ανδρέας Σοκοδήμος
Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €97,54
Τιμή: €87,79 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €9,75 (10%)


Περίληψη

[Δείτε αυτό το απόσπασμα]

Το βιβλίο αυτό, που κυκλοφόρησε στην Αμερική με τον τίτλο Mathe- matics for Economics από τις εκδόσεις MIT Press, προσφέρει μια ολο- κληρωμένη παρουσίαση των Μαθηματικών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της Οικονομικής Ανάλυσης.

Μετά από μια ανασκόπηση της Θεωρίας Συνόλων, Αριθμών και Συναρτήσεων, το βιβλίο εισέρχεται στο Διαφορικό Λογισμό και αναπτύσσει τις έννοιες του ορίου και της συνέχειας μονομεταβλητών συναρτήσεων, αναλύει θέματα της Γραμμικής ʼλγεβρας, επεκτείνεται στις πο- λυμεταβλητές συναρτήσεις και κλείνει με τη Δυναμική Ανάλυση. Ενώ ακολουθείται η λογική της ανάπτυξης των μαθηματικών εννοιών, για καλύτερη κατανόηση και για την καλλιέργεια της ικανότητας των φοι- τητών στην επίλυση προβλημάτων το βιβλίο περιλαμβάνει πληθώρα παραδειγμάτων και εφαρμογών στις Οικονομικές Επιστήμες.

Περιεχόμενα

Πρόλογος των συγγραφέων για την ελληνική έκδοση || Προλογικό σημείωμα του επιμελητή || ΜΕΡΟΣ Ι Εισαγωγή και βασικές έννοιες: Εισαγωγή, Ανασκόπηση των βασικών εννοιών, Ακολουθίες, σειρές και όρια || ΜΕΡΟΣ ΙΙ Μονομεταβλητός διαφορικός λογισμός και βελτιστοποίηση: Συνέχεια των συναρτήσεων, Η παράγωγος και το διαφορικό των συναρτήσεων μιας μεταβλητής, Βελτιστοποίηση συναρτήσεων μιας μεταβλητής || ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ Γραμμική άλγεβρα: Συστήματα γραμμικών εξισώσεων, Μήτρες, Οι ορίζουσες και η αντίστροφη μήτρα, Ανώτερα θέματα γραμμικής άλγεβρας || ΜΕΡΟΣ IV Διαφορικός λογισμός συναρτήσεων με πολλές μεταβλητές: Διαφορικός λογισμός συναρτήσεων - μεταβλητών, Βελτιστοποίηση συναρτήσεων - μεταβλητών, Βελτιστοποίηση υπό περιορισμούς, Συγκριτική στατική ανάλυση, Κοίλος προγραμματισμός και συνθήκες Kuhn-Tucker || ΜΕΡΟΣ V Ολοκληρώματα και δυναμικές μέθοδοι: Ολοκλήρωση, Εισαγωγή στα μαθηματικά των δυναμικών οικονομικών, Γραμμικές εξισώσεις διαφορών πρώτης τάξης, Μη γραμμικές εξισώσεις διαφορών πρώτης τάξης, Γραμμικές εξισώσεις διαφορών δεύτερης τάξης, Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης, Μη γραμμικές διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης, Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις δεύτερης τάξης, Συστήματα διαφορικών εξισώσεων και εξισώσεων διαφορών || Ευρετήριο όρων και εννοιών

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 22767283

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα