Κωδικός καταλόγου: 9120827
ISBN: 978-960-01-1443-0
1η έκδοση, Ιανουάριος 2012
17 x 24
σελ. 212

Μαρία Ντούρου-Ηλιοπούλου

Από τη Δυτική Ευρώπη στην Ανατολική Μεσόγειο

Οι σταυροφορικές ηγεμονίες στη Ρωμανία (13ος-15ος αιώνας), Πολιτικές και θεσμικές πραγματικότητες

Εκδόσεις: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου - Εκδόσεις Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €14,92
Τιμή: €13,43 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,49 (10%)


Περίληψη

Το βιβλίο αυτό αποτελεί συμβολή στην ιστορία των σταυροφορικών ηγεμονιών που δημιουργήθηκαν μετά την Δ' σταυροφορία στο χώρο της άλλοτε βυζαντινής αυτοκρατορίας (Ρωμανίας). Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εξέταση των δυτικών θεσμών (εκκλησιαστικών, διοικητικών, φεουδαρχικών) που εμφυτεύτηκαν στις κτήσεις, σύμφωνα με λατινικές κυρίως πηγές.
Η έντονη κινητικότητα των Δυτικών την περίοδο των σταυροφοριών στο χώρο της ανατολικής Μεσογείου και οι συνέπειες της παρουσίας τους στη Ρωμανία, όπως και η πολιτική των λατινικών δυνάμεων, οι κοινωνικο-οικονομικές σχέσεις και η συμβίωση με τις τοπικές κοινωνίες αποτελεί την κύρια θεματική της μελέτης. Το βιβλίο αυτό είναι ένα χρήσιμο βοήθημα για όσους ενδιαφέρονται να προσεγγίσουν ερευνητικά και βιβλιογραφικά τη σημαντική αυτή περίοδο της ελληνικής ιστορίας.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Εισαγωγή: Η συμβολή των λατινικών εγγράφων || Οι σταυροφορίες στην Ανατολική Μεσόγειο || Νέοι θεσμοί και κοινωνικοοικονομικές δομές στις σταυροφορικές κτήσεις της Ρωμανίας || ιστορική εξέλιξη και η οργάνωση των σταυροφορικών ηγεμονιών μετά το 1204 || ʼλλες λατινικές δυνάμεις στη Ρωμανία κατά το β' μισό του 13ου και τον14ο αιώνα || Συμπεράσματα-Επίλογος || Παράρτημα || Summary || Βιβλιογραφία || Ευρετήριο των κυριοτέρων ονομάτων και όρων.

Παρατηρήσεις

Αριθμός ΕΥΔΟΞΟΥ: 41960503