Κωδικός καταλόγου: 571021
ISBN: 978-960-01-0736-Χ
1η έκδοση, 1998
14 x 21
σελ. 127

Κώστας Βαϊνάς

Ερώτηση ως Μέσο Αγωγής της Σκέψης (Η)

Αποδεικτική Απόπειρα με Ιδιαίτερη Έμφαση στη Διδασκαλία του Μαθήματος των Μαθηματικών

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €9,56
Τιμή: €8,60 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €0,96 (10%)


Περίληψη

Ανάμεσα στα διάφορα μέσα διδασκαλίας που έχει στη διάθεσή του ο εκπαιδευτικός η ερώτηση αποτελεί ένα ακόμη, σημαντικότατο μάλιστα και αναντικατάστατο. Είναι προφανές πώς ακριβώς μέσω της ερώτησης ο εκπαιδευτικός προσφέρει στο μαθητή τη δυνατότητα να δραστηριοποιήσει τη σκέψη του και να αναχθεί σε παραπέρα επίπεδα κατανόησης και συνδιαλλαγής με το εκάστοτε μαθησιακό αντικείμενο. Το βιβλίο αυτό -στηριγμένο στο μάθημα των Μαθηματικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης- φιλοδοξεί να τονίσει όλα εκείνα τα στοιχεία της ερώτησης που είναι δυνατόν να μεγιστοποιήσουν την ωφέλειά της στο μάθημα. Απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. ʼλλωστε, η ερώτηση λειτουργεί πάντοτε διττά: και ως προς τον ερωτώμενο και ως προς τον ερωτώντα.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Γενική θεώρηση || Η ερώτηση στα πλαίσια της εξελικτικής διαδικασίας || Ψυχολογική ανάλυση της ερωταπόκρισης || Κατηγοριοποίηση των ερωτήσεων στα πλαίσια της διδασκαλίας || Διδακτική της ερώτησης || Παιδαγωγική θεώρηση της απάντησης || Η ερώτηση ως μέσο αξιολόγησης || Αντί επιλόγου || Βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα