Κωδικός καταλόγου: 9571075
ISBN: 978-960-01-1439-3
1η έκδοση, Νοέμβριος 2011
20,5 x 25,5
σελ. 992

Robert S. Feldman

Εξελικτική Ψυχολογία, Ενιαίο

Διά βίου ανάπτυξη

Επιμελητής: Ηλίας Μπεζεβέγκης
Μεταφραστής: Ζωή Αντωνοπούλου
Μεταφραστής: Μαργαρίτα Κουλεντιανού
Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €149,30
Τιμή: €134,37 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €14,93 (10%)


Περίληψη

Το σύγγραμμα με τίτλο Development Across the Life Span, που αποδόθηκε, με βάση το περιεχόμενό του, ως Εξελικτική Ψυχολογία, με υπότιτλο Διά βίου ανάπτυξη, συγκεντρώνει μια σειρά χαρακτηριστικών, που το καθιστούν αφενός ένα ιδιαίτερα αξιόλογο επιστημονικό σύγγραμμα και αφετέρου ένα πνευματικό έργο εύχρηστο και χρήσιμο για πολλούς. Αυτά τα χαρακτηριστικά, απετέλεσαν πηγή δυσκολίας αλλά, συγχρόνως, και πρόκληση στην πορεία της μεταφοράς τους στην ελληνική γλώσσα και την ελληνική πραγματικότητα. Ειδικότερα, το εγχειρίδιο Εξελικτική Ψυχολογία - Διά βίου ανάπτυξη:
- Εισάγει τον αναγνώστη στην έννοια και το περιεχόμενο της διά βίου ανάπτυξης με έναν επιστημονικά έγκυρο και πειστικό τρόπο. Η κατεύθυνση αυτή στην εξελικτική ψυχολογία δεν σημαίνει μόνον ότι ο άνθρωπος - ενώ παραμένει ουσιαστικά ο ίδιος - απλώς αναπτύσσεται και αλλάζει σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Το βαθύτερο νόημα της είναι ότι η πλήρης κατανόηση της ανθρώπινης ανάπτυξης προϋποθέτει τη μελέτη όλου του εύρους της ζωής - σε ασυνεχή στάδια ή σε συνεχείς αναπτυξιακές κατακτήσεις - καθώς και ότι κανένα στάδιο δεν μπορεί να θεωρηθεί σημαντικότερο από κάποιο άλλο. Σημαντικό είναι ολόκληρο το εύρος της ανάπτυξης, η συνολική εικόνα της οποίας διαμορφώνεται και διατηρείται με προβολές στο μέλλον (π.χ. ποια μορφή θα έχει μια συμπεριφορά 30 χρόνια αργότερα) και με αναδρομές στο παρελθόν (π.χ. αναζήτηση της αφετηρίας και των πηγών ενός φαινομένου).
- Υιοθετεί ένα ύφος που συνδυάζει την επιστημονικότητα με την αμεσότητα. Παραθέτει, με άλλα λόγια, έγκυρα δεδομένα των πλέον πρόσφατων ερευνών στους ποικίλους τομείς της ανθρώπινης ανάπτυξης ενώ, παράλληλα, επιχειρεί να "συνομιλήσει" με τον αναγνώστη και να μεταφέρει τα ερευνητικά δεδομένα στην πραγματική ζωή. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται αφενός με την παρουσίαση πραγματικών περιπτώσεων παιδιών και ενηλίκων σε διάφορες φάσεις της εξέλιξής τους και αφετέρου με την παράθεση πρακτικών οδηγιών για την αντιμετώπιση θεμάτων που απασχολούν παιδιά και ενήλικες, γονείς και εκπαιδευτικούς και, τελικώς, όλους μας.

Με βάση τα χαρακτηριστικά αυτά και το περιεχόμενό του, το σύγγραμμα αυτό μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης για - και απευθύνεται σε - φοιτητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και ειδικούς ψυχικής υγείας, σε πρόσωπα δηλαδή που μελετούν και ενδιαφέρονται - για διαφορετικούς λόγους - για την ανάπτυξη του ανθρώπου. Και κάτι ακόμα: το σύγγραμμα απευθύνεται σε όλους μας, ανεξαρτήτως ιδιότητας, για έναν απλό λόγο: περιγράφει την ανθρώπινη ανάπτυξη και εξέλιξη σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής, περιγράφει δηλαδή ένα "ταξίδι" στο οποίο συμμετέχουμε όλοι.

Περιεχόμενα

Ενότητα 1:
Οι απαρχές: 1. Εισαγωγή στη διά βίου ανάπτυξη, 2. Η αρχή της ζωής: Προγεννητική ανάπτυξη, 3. Ο τοκετός και το νεογέννητο βρέφος || Βρεφική ηλικία: 4. Η σωματική ανάπτυξη στη βρεφική ηλικία, 5. Η γνωστική ανάπτυξη στη βρεφική ηλικία, 6. Η κοινωνική ανάπτυξη και η ανάπτυξη της προσωπικότητας στη βρεφική ηλικία || Προσχολική ηλικία: 7. Η σωματική και η γνωστική ανάπτυξη στην προσχολική ηλικία, 8. Η κοινωνική ανάπτυξη και η ανάπτυξη της προσωπικότητας στην προσχολική ηλικία || Μέση παιδική ηλικία: 9. Η σωματική και η γνωστική ανάπτυξη στη μέση παιδική ηλικία, 10. Η κοινωνική ανάπτυξη και η ανάπτυξη της προσωπικότητας στη μέση παιδική ηλικία.

Ενότητα 2:
Εφηβεία: 11. Η σωματική και η γνωστική ανάπτυξη στην εφηβική ηλικία, 12. Η κοινωνική ανάπτυξη και η ανάπτυξη της προσωπικότητας στην εφηβική ηλικία || Πρώιμη Ενήλικη Ζωή: 13. Η σωματική και γνωστική ανάπτυξη στην πρώιμη ενήλικη ζωή, 14. Η κοινωνική ανάπτυξη και η ανάπτυξη της προσωπικότητας στην πρώιμη ενήλικη ζωή || Μέση Ενήλικη Ζωή: 15. Η σωματική και η γνωστική ανάπτυξη στη μέση ενήλικη ζωή, 16. Η κοινωνική ανάπτυξη και η ανάπτυξη της προσωπικότητας στη μέση ενήλικη ζωή || Ύστερη Ενήλικη Ζωή: 17. Η σωματική και η γνωστική ανάπτυξη στην ύστερη ενήλικη ζωή, 18. Η κοινωνική ανάπτυξη και η ανάπτυξη της προσωπικότητας στην ύστερη ενήλικη ζωή || Το Τέλος: 19. Ο θάνατος και η πορεία προς αυτόν.

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 12589457

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα