Κωδικός καταλόγου: 402399
ISBN: 978-960-402-399-8
1η έκδοση, Οκτώβριος 2011
17 x 24
σελ. 1168

Michael Cole, Sheila Cole

Ανάπτυξη των Παιδιών (Η), Ενιαίο

Η αρχή της ζωής: εγκυμοσύνη, τοκετός, βρεφική ηλικία - Γνωστική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη κατά τη νηπιακή και μέση παιδική ηλικία

Επιμελητής: Ζαϊρα Παπαληγούρα
Επιμελητής: Παναγιώτα Βορριά
Επιμελητής: Ζωή Μπαμπλέκου
Μεταφραστής: Μαρία Σόλμαν
Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €104,51
Τιμή: €94,06 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €10,45 (10%)


Περίληψη

η ανάπτυξη είναι μια διεργασία που εμπλέκει το παιδί σε ένα δυναμικά μεταλλασσόμενο πλαίσιο. Το παρόν βιβλίο είναι το μοναδικό που την περιγράφει τόσο εξαντλητικά και σφαιρικά, από την πρώτη-πρώτη στιγμή της σύλληψης του παιδιού έως και τα πρόθυρα της ενηλικίωσής του, μετατοπίζοντας διαρκώς την οπτική του από το βιολογικό στο κοινωνικό και το ψυχολογικό πεδίο. Οι συγγραφείς του, αντλώντας υλικό από μια εκτενέστατη βιβλιογραφία επί του θέματος αλλά και με καθαρά ερευνητική "δι' αυτοψίας" δουλειά σε πολλά μέρη του κόσμου, εστίασαν το ενδιαφέρον τους τόσο στο εκάστοτε πολιτισμικό περιβάλλον όπου γεννιέται και μεγαλώνει ένα παιδί, όσο και στο ρόλο που παίζει η βιολογία στην κατανόηση εκ μέρους μας των ποικίλων θεμάτων που αφορούν την ανθρώπινη ύπαρξη. Οι Michael και Sheila R. Cole, πιστεύοντας ότι "δεν υπάρχει τίποτα πιο πρακτικό από μια καλή θεωρία", παρουσιάζουν κριτικά όλες τις υπάρχουσες θεωρίες για την ανάπτυξη του παιδιού )σε μια προσπάθεια να κατανοήσουν τη βάση των ανταγωνιστικών ερμηνειών τους και, τελικά, υπερβαίνοντας τις διαφορές τους, να δείξουν πώς και πόσο η κάθε θεωρία συμβάλλει στη γενική κατανόηση της ανάπτυξης), καθώς και όλες τις σχετικές έρευνες που επιδιώκουν να υποστηρίξουν ή να αμφισβητήσουν τις παραπάνω θεωρίες.

Περιεχόμενα

Α' ενότητα (Η αρχή της ζωής: εγκυμοσύνη, τοκετός, βρεφική ηλικία):
Πρόλογος || Η μελέτη της ανθρώπινης ανάπτυξης || Η ανθρώπινη κληρονομιά: Γονίδια και περιβάλλον || προγενετική ανάπτυξη και γέννηση || Πρώτη βρεφική ηλικία: Οι αρχικές ικανότητες και η διεργασία της αλλαγής || Τα επιτεύγματα του πρώτου χρόνου || Το τέλος της βρεφικής ηλικίας || Οι πρώτες εμπειρίες και επιπτώσεις στη μετέπειτα ζωή || Βιβλιογραφία || Γλωσσάρι || Ευρετήρια ονομάτων και φωτογραφιών
Β΄ενότητα (Γνωστική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη κατά τη νηπιακή και μέση παιδική ηλικία):
Πρόλογος || Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση || Βιβλιογραφία εισαγωγής || Η απόκτηση της γλώσσας || Η σκέψη στη νηπιακή ηλικία. Νησίδες ικανοτήτων || Κοινωνική ανάπτυξη στη νηπιακή ηλικία || Τα πλαίσια της ανάπτυξης στη νηπιακή ηλικία || Γνωστικά και βιολογικά επιτεύγματα στη μέση παιδική ηλικία || Σχολική εκπαίδευση και ανάπτυξη στη μέση παιδική ηλικία || Η κοινωνική ανάπτυξη στη μέση παιδική ηλικία || Βιβλιογραφία || Γλωσσάρι || Ευρετήρια ονομάτων & φωτογραφιών || Βιογραφικά

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 41959815

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα