Κωδικός καταλόγου: 9552142
ISBN: 978-960-01-1409-6
1η έκδοση, Δεκέμβριος 2011
17 x 24
σελ. 536

G. W. F. Hegel

Ποιος σκέπτεται αφηρημένα; - Ανθολόγιο κειμένων του G. W. F. Hegel

Εισαγωγή στην εγελιανή φιλοσοφία με ανθολογημένο κείμενο σε μετάφραση και σχολιασμό του Δημήτρη Τζωρτζόπουλου

Επιμελητής: Δημήτρης Τζωρτζόπουλος
Μεταφραστής: Δημήτρης Τζωρτζόπουλος
Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €34,83
Τιμή: €31,35 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €3,48 (10%)


Περίληψη


Δείτε απόσπασμα από το βιβλίο

Η εγελιανή θεώρηση της φιλοσοφίας, έτσι όπως διαμορφώνεται με τον καιρό και με κόπο, απομακρύνεται κατά πολύ από την επικρατούσα στην εποχή του αντίληψη περί φιλοσοφίας. Ο Χέγκελ μπορεί να αντλεί από την παράδοση -παλαιότερη και νεότερη- βασικές αρχές σχετικά με την διά της ανάπτυξης της φιλοσοφίας, εννοεί ωστόσο να αναζητεί νέες έννοιες ή να δίνει νέα περιεχόμενα σε παλαιές έννοιες: το κύριο μέλημά του συνδέεται με την κατά Λόγο και διά Λόγου σύλληψη του πραγματικού, η οποία δεν αποδέχεται τον κόσμο ως έχει αλλά αποβλέπει σε μια συνεπή μετα-μόρφωσή του. Κατ' αυτό τον τρόπο, η ιδέα της ανάπτυξης της φιλοσοφίας, που τον ενθουσιάζει από τα πρώτα βήματα της πνευματικής του ωρίμανσης, δεν εξαντλείται στην ταύτιση με τα δεδομένα αντικείμενα ή με παρορμήσεις διαθέσεις, ούτε λιμνάζει σε παρηγορητικές εξομαλύνσεις βιωμάτων, αλλά τείνει να καθιδρύει εκείνη την τάση που δύναται να συν-κλονίσει την άμεση εμπειρία και να αντισταθμίσει την κατ' αναγκαιότητα πρόσληψη του παραδεδομένου μέσω της εννοιολογικής του επανίδρυσης. Εννοιολογική επανίδρυση του παραδεδομένου σημαίνει ανάδειξη των ορίων της αξιακής του ισχύος με παράλληλη διερεύνηση του γνωσιακού του περιβάλλοντος και διευρυμένη διαλεκτικοποίηση όλων αυτών μέσα στο στοιχείο της έννοιας.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή στη φιλοσοφία του Χέγκελ: Η μυθολογία του λόγου || Η φιλοσοφία του θεωρητικού λόγου || Η φιλοσοφία του πρακτικού λόγου || Επιλογή κειμένων: Θρησκεία και λόγος || Αισθητική φιλοσοφία || Η έννοια του κράτους || Προς θεμελίωση της φιλοσοφίας || Τι είναι φιλοσοφία; || Η δύναμη των λέξεων || Ποιος σκέπτεται αφηρημένα; || Η φιλοσοφία του θεωρητικού λόγου: Το φιλοσοφικό γνωρίζειν ως η οδός του νεωτερικού πνεύματος || Επιστήμη της λογικής || Η φιλοσοφία του πρακτικού λόγου: Βασικές γραμμές της φιλοσοφίας του δικαίου || Φιλοσοφία του πνεύματος || Εισαγωγή στην ιστορία της φιλοσοφίας || Λεξικό φιλοσοφικών εννοιών || Επιλογή βιβλιογραφίας

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 32257

Το βιβλίο περιλαμβάνει:
- Εισαγωγή στη φιλοσοφία του Hegel
- Επιλογή αντιπροσωπευτικών κειμένων της σκέψης του Hegel
- Λεξικό βασικών εννοιών της εγελιανής φιλοσοφίας

Επιλογή κειμένων, εισαγωγή, μετάφραση και σχολιασμός: Δημήτρης Τζωρτζόπουλος