Κωδικός καταλόγου: 402407
ISBN: 978-960-402-407-0
1η έκδοση, Δεκέμβριος 2011
20 x 26
σελ. 807

Χρυσή Χατζηχρήστου

Σχολική Ψυχολογία

Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Τιμή καταλόγου: €89,58
Τιμή: €80,62 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €8,96 (10%)


Περίληψη


Δείτε απόσπασμα από το βιβλίο

Η σχολική ψυχολογία είναι ένας κλάδος της επιστήμης της ψυχολογίας που τις τελευταίες δεκαετίες σημειώνει ιδιαίτερη ανάπτυξη σε πολλές χώρες του κόσμου. Αποτελεί έναν από τους κατ' εξοχήν εφαρμοσμένους κλάδους της ψυχολογίας και είναι άμεσα συνδεδεμένος με την καθημερινή σχολική πραγματικότητα. Αφορά την παροχή υπηρεσιών σε μαθητές κάθε ηλικίας (προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), σε συστήματα και φορείς που εμπλέκονται στη μάθηση τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, σε οικογένειες που ζητούν βοήθεια για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχολική επίδοσης και προσαρμογής των παιδιών στο σπίτι και το σχολείο, σε εκπαιδευτικούς, γονείς και άλλους ενηλίκους με σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους για την ανάπτυξη ποιοτικών σχέσεων και τη δημιουργία θετικού κλίματος που προάγει την ανάπτυξη και τη μάθηση, καθώς και σε φορείς και οργανισμούς με σκοπό αφενός την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της υγείας των παιδιών και αφετέρου την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας.
Το βιβλίο αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο εισαγωγικό εγχειρίδιο στο αντικείμενο της σχολικής ψυχολογίας και αποσκοπεί να καλύψει μέρος του μεγάλου κενού που υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία. Φιλοδοξεί επίσης να συμβάλει στην προσπάθεια ανάπτυξης του κλάδου και στις μελλοντικές κατευθύνσεις για διεύρυνση των παρεχόμενων ψυχολογικών υπηρεσιών στα ελληνικά σχολεία, με ιδιαίτερο στόχο την ψυχολογική διαλεκτική συμβουλευτική, τα παρεμβατικά προγράμματα πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης και τις οργανωτικές αλλαγές σε επίπεδο συστήματος.
Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, σχολικούς ψυχολόγους, επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς και όλους αυτούς που ενδιαφέρονται για τη διευκόλυνση της μάθησης και την προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών, καθώς και την πρόληψη στη σχολική κοινότητα.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Ευχαριστίες || Σχολική ψυχολογία: καθορισμός του ρόλου και της ειδικότητας || Εκπαίδευση-κατάρτιση || Θεσμικό-νομοθετικό πλαίσιο, επιστημονικές εταιρείες, επαγγελματικοί σύλλογοι || Ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση παιδιών και εφήβων || Συμβουλευτική: διαδικασία, στάδια, δεξιότητες και συμβουλευτική σχέση || Ψυχολογική διαλεκτική συμβουλευτική στο σχολείο || Διαχείριση κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον || Ψυχολογικές παρεμβάσεις για παιδιά και εφήβους || Παρεμβάσεις μαθησιακής υποστήριξης || Προγράμματα παρέμβασης στο σχολικό περιβάλλον || Υπηρεσίες ψυχικής υγείας και φροντίδας παιδιών και εφήβων || Διασύνδεση θεωρίας, έρευνας εκπαίδευσης και συμβουλευτικών παρεμβάσεων στο σχολείο: ανάπτυξη και εφαρμογή ενός μοντέλου στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα || Παραρτήματα || Η εξέλιξη της σχολικής ψυχολογίας στις διάφορες χώρες: ομοιότητες, διαφορές και κοινές προοπτικές || Μελλοντικές κατευθύνσεις || Αντί επιλόγου

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 33074342

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα