Κωδικός καταλόγου: 9551276
ISBN: 978-960-01-1330-3
1η έκδοση, Μάρτιος 2010
14 x 21
σελ. 181

Γιώτα Παπαγεωργίου

Φύλο και Έρευνα

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €12,94
Τιμή: €11,65 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,29 (10%)


Περίληψη

Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στις φεμινιστικές ερευνητικές μεθόδους για το κοινωνικό φύλο. Φιλοδοξεί να δώσει μια εικόνα των κυριότερων προσεγγίσεων της ερευνητικής διαδικασίας και να αποδείξει ότι η φεμινιστική ερευνητική μέθοδος μπορεί να παράγει έγκυρες γνώσεις για τα θέματα κοινωνικού φύλου. Επίσης, να δείξει όσο πιο ζωντανά γίνεται τις αρχές αυτών των μεθόδων, που στηρίζονται σε διαφορετικές επιστημολογίες, μεθοδολογίες και τεχνικές, έχουν ως απώτερο στόχο την παραγωγή πιο αντιπροσωπευτικών γνώσεων για την κοινωνική πραγματικότητα και οδηγούν σε έναν ευρύτερο κοινωνικό μετασχηματισμό.

Περιεχόμενα

Ευχαριστίες || Εισαγωγή || Φεμινιστικά κύματα || Γυναικείες σπουδές-Σπουδές φύλου || Παραδοσιακή ανδροκεντρική θεωρία και έρευνα || Φεμινιστική απόρριψη της παραδοσιακής ανδροκεντρικής θεωρίας και έρευνας || Παραδοσιακή ανδροκεντρική επιστημολογία || Φεμινιστική απόρριψη της ανδροκεντρικής επιστημολογίας ||Παραδοσιακή ανδροκεντρική μεθοδολογία || Φεμινιστικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις || Φεμινιστική μέθοδος || Ο ρόλος του αναστοχασμού || Φιλελεύθερος φεμινισμός || Φεμινιστικός εμπειρισμός || Ριζοσπαστικός φεμινισμός || Μαρξιστικός φεμινισμός || Θεωρία της φεμινιστικής οπτικής || Σοσιαλιστικός φεμινισμός || Μεταμοντέρνα φεμινιστική έρευνα || Μετα-κονστρουκτιβισμός-Μεταδομισμός || Δείγμα || Συνεντεύξεις || Ομάδες εστίασης || Ομαδικό δείγμα || Φεμινιστική προφορική ιστορία-συνεντεύξεις || Φεμινιστική εθνογραφία-Συμμετοχική παρατήρηση || Φεμινιστική ανάλυση περιεχομένου || Πέρα από το παράδειγμα: φεμινιστική μικτή μέθοδος || Βιβλιογραφία || Ευρετήριο

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 32180

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα