Κωδικός καταλόγου: 9551275
ISBN: 978-960-01-1326-6
1η έκδοση, Φεβρουάριος 2010
17 x 24
σελ. 462

Χριστίνα Νόβα-Καλτσούνη

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €33,84
Τιμή: €30,46 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €3,38 (10%)


Περίληψη

Το βιβλίο εξετάζει τα βασικότερα ζητήματα της εκπαίδευσης από μάκρο-, μέσο- και μίκρο-κοινωνιολογική οπτική. Σε μια μάκρο θεώρηση, πραγματεύεται τη σχέση της Κοινωνιολογίας με την εκπαίδευση, τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τους λοιπούς κοινωνικούς θεσμούς και ει-δικότερα τον ρόλο και τις λειτουργίες της στο οικονομικό-κοινωνικό γίγνεσθαι. Στο πλαίσιο της μέσο-θεώρησης προσεγγίζεται η σχέση εκπαίδευσης με την απασχόληση και ειδικότερα με τις συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας. Σε μίκρο-επίπεδο, εστιάζει στο σχολείο και εξετάζει τη μαθησιακή διαδικασία, τις κοινωνικές θέσεις και τους κοινωνικούς ρόλους των πρωταγωνιστών της εκπαίδευσης (εκπαιδευτικών και μαθητών), καθώς και τις σχέσεις διά-δρασης που αναπτύσσονται μέσα και έξω από τη σχολική τάξη. Εξετάζει, τέλος, τη σχέση του σχολείου με την οικογένεια και τη σημασία της για την εκπαιδευτική διαδικασία.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή || Εννοιολογικές διασαφηνίσεις || Κοινωνιολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης || Κοινωνία και εκπαίδευση || Εκπαιδευτικά συστήματα: οργάνωση και μεταβολή || Βασικές λειτουργίες της εκπαίδευσης || Ανισότητα και διακρίσεις στην εκπαίδευση || Το σχολείο || Οι εκπαιδευτικοί || Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση: οι προκλήσεις για τη συμβατική εκπαίδευση || Από τα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης στην εκπαίδευση των Υπερ-εθνικών Οργανισμών: η εκπαίδευση στο νέο οικονομικο-πολιτικό περιβάλλον || Βιβλιογραφία || Παράρτημα || Ευρετήρια ονομάτων || Ευρετήρια όρων

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31712

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα