Κωδικός καταλόγου: 9120507
ISBN: 978-960-01-808-0
1η έκδοση, Σεπτέμβριος 1999
17 x 24
σελ. 253

Γεράσιμος Μαρκαντωνάτος

Λατινική Θεματογραφία

Για το Αδίδακτο Κείμενο της Γ΄ Λυκείου

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €11,74
Τιμή: €10,57 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,17 (10%)


Περίληψη

Στο παρόν έργο περιέχονται εκατόν πενήντα (150) λατινικά κείμενα 5-7 στίχων , επιλεγμένα καταλλήλως από το έργο του Νέπωνα, του Καίσαρα και του Κικέρωνα, όπως ορίζει το οικείο προεδρικό διάταγμα. Μετά από κάθε κείμενο ακολουθούν σχόλια εξηγητικά, γραμματικά και συντακτικά, και επίσης παρατίθεται το ίδιο κείμενο κατά συντακτική ανάγνωση με αντίκρυ του πιστή μεταγραφή του στη νεοελληνική. Έτσι ο μαθητής μπορεί άνετα μόνος του να ασκηθεί στη μετάφραση σύντομου και απλού κειμένου από τον Νέπωνα, τον Καίσαρα ή τον Κικέρωνα, πράγμα που θα του ζητηθεί στις γραπτές εξετάσεις. Στο βιβλίο επισημαίνονται επίσης μέσα σε ειδικά πλαίσια τα πιο σημαντικά γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα των κειμένων, και στο τέλος παρατίθενται χρήσιμοι πίνακες λατινικού συντακτικού.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Λατινικά κείμενα: Νέπωνας, Καίσαρας, Κικέρωνας || Επίμετρο: Πίνακες Ανωμάλων Ονομάτων, Πίνακες Συντακτικού

Παρατηρήσεις

Θεωρητική κατεύθυνση

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα