Κωδικός καταλόγου: 9550570
ISBN: 978-960-01-1274-0
1η έκδοση. Απρίλιος 2009
17 x 24
σελ. 493

Στέφανος Παπαδάμου

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Μια σύγχρονη προσέγγιση

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €39,81
Τιμή: €35,83 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €3,98 (10%)


Περίληψη

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους φοιτητές του τμήματος οικονομικών επιστημών, οι οποίοι έχουν διαλέξει μια κατεύθυνση χρηματοπιστωτική, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος διαθέτει βασικές γνώσεις οικονομικών και στατιστικής και μπορεί να χρησιμοποιήσει τα βασικά εργαλεία της πληροφορικής. Πρόκειται για μια σύγχρονη προσέγγιση της θεωρίας χαρτοφυλακίου στην εποχή της πληροφορικής. Πολλά από τα κλασικά προβλήματα της θεωρίας χαρτοφυλακίου, παράλληλα προς την κλασική λύση τους, επιλύονται με τη χρησιμοποίηση του κατάλληλου λογισμικού.

Περιεχόμενα

Σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου: Μια σύντομη αναδρομή (Κώστας Συριόπουλος) || Πρόλογος || Εισαγωγή στο επενδυτικό περιβάλλον || Αποδόσεις μετοχών || Η μέτρηση του κινδύνου και η συμπεριφορά του επενδυτή απέναντι στον κίνδυνο || Σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου - Διαφοροποίηση || Το μοντέλο ενός δείκτη και τα μοντέλα πολλών δεικτών || Μοντέλα ισορροπίας των χρηματοοικονομικών αξιών. Τα υποδείγματα CAPM και ART || Εκτίμηση της αξίας των μετοχών - Θεμελιώδης ανάλυση || Αποτελεσματικότητα των αγορών || Τεχνική ανάλυση || Στρατηγικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου || Παράγωγα και χρηματιστήρια παραγώγων || Προθεσμιακά συμβόλαια (Forward Contracts), συμβόλαια μελλοντική εκπλήρωσης (Futures), συμφωνίες ανταλλαγής (Swaps) || Δικαιώματα προαίρεσης (Options) || Χαρακτηριστικά και αποτίμηση ομολόγων || Διαχείριση χαρτοφυλακίου ομολογιών || Έμμεσες επενδύσεις || Ο συναλλαγματικός κίνδυνος στο πλαίσιο ενός διεθνώς διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου.

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31201