Κωδικός καταλόγου: 9110169
ISBN: 978-960-01-1257-3
1η έκδοση, Ιανουάριος 2009
17 x 24
σελ. 223

Γεράσιμος Μαρκαντωνάτος

Αρριανού Αλεξάνδρου Ανάβαση

για τη Γ' γυμνασίου

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €13,93
Τιμή: €12,54 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,39 (10%)


Περίληψη

Στον παρόντα τόμο επιχειρείται ερμηνευτική προσέγγιση των διδακτέων ενοτήτων του νέου βιβλίου. Το κείμενο κάθε ενότητας προσφέρεται κατά συντακτική σειρά με αντικριστή μετάφραση στη νεοελληνική, και ακολουθεί γλωσσική, νοηματική και ερμηνευτική ανάλυση. Παρατίθενται λεξιλογικές, ετυμολογικές και γραμματικοσυντακτικές διασαφηνίσεις και προσθήκες, που συνοδεύονται από πρόσφορους εποπτικούς πίνακες. Περιέχονται επίσης οι απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις του μαθητικού εγχειριδίου, καθώς και συμπληρωματικές ασκήσεις εμπέδωσης με τις απαντήσεις τους. Δίνονται τέλος μερικά άλλα χρήσιμα στοιχεία και πρόσθετα κείμενα, για την καλύτερη γνωριμία και εκτίμηση από τους μαθητές του θρυλικού μακεδόνα στρατηλάτη.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Επιλογή βιβλιογραφίας || Σύντομη εισαγωγή || 1. Η μάχη του Γρανικού: Πρώτη φάση || 2. Η μάχη του Γρανικού: Δεύτερη φάση || 3. Η μάχη του Γρανικού: Τρίτη φάση || 4. Ο Αλέξανδρος και ο γιατρός του || 5. Ο Αλέξανδρος προς την οικογένεια του Δαρείου || 6. Αλέξανδρος και Πώρος || 7. Η μεγαλοψυχία του Αλέξανδρου απέναντι στον Πώρο || 8. Το τέλος του Αλέξανδρου || 9. Χαρακτηρισμός του Αλέξανδρου || Θέματα για συζήτηση || Παράρτημα || Απαντήσεις στις πρόσθετες ασκήσεις εμπέδωσης || Επίμετρο: Κυριότερο ανώμαλα ονόματα και ρήματα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα