Κωδικός καταλόγου: 9554119
ISBN: 978-960-01-1242-9
1η έκδοση, Οκτώβριος 2008
14 x 21
σελ. 311

Γιάννα Κατσόβσκα - Μαλιγκούδη

Αυτοκρατορική Ρωσία (Η)

(1613-1917)

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €18,91
Τιμή: €17,02 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,89 (10%)


Περίληψη

Η παρούσα μονογραφία επιχειρεί να καλύψει ένα κενό στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία. Παρουσιάζει τρεις αιώνες ιστορίας της Ρωσίας, από την άνοδο του δυναστικού οίκου των Ρομανώφ στο ρωσικό θρόνο μέχρι και την πτώση του (1613-1917). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο η Ρωσία πραγματοποιεί μια τεράστια εδαφική επέκταση και μεταβάλλεται σε ευρασιατική αυτοκρατορία, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο ευρωπαϊκό και, βαθμιαία, και στο παγκόσμιο γίγνεσθαι. Ταυτόχρονα όμως η χώρα αποξενώνεται από την βυζαντινή της κληρονομιά, ενώ πραγματοποιείται η ταύτισή της με τη Δύση σε όλους τους τομείς, με τη νέα της πρωτεύουσα, την Αγία Πετρούπολη, να καθίσταται το σύμβολο του εξευρωπαϊσμού. Η επισκόπηση αυτή, που αναφέρεται στην πολιτική, την κοινωνική και την πνευματική πορεία της αυτοκρατορικής Ρωσίας και στους κύριους συντελεστές της, έχει εισηγητικό χαρακτήρα. Συνοδεύεται από ειδική βιβλιογραφία, χάρτες και φωτογραφίες, που στοχεύουν στην πληρέστερη πληροφόρηση, αλλά και στη διευκόλυνση της περαιτέρω μελέτης για τον κάθε ενδιαφερόμενο.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Εισαγωγή || 1. Ο χώρος και οι κάτοικοι || 2. Οι πρώτοι Ρομανώφ, Οι Κοζάκοι και η ένταξη της Ουκρανίας στη Ρωσία || 3. Ο Μεγάλος Πέτρος (1689-1725), Οι κληρονόμοι του Πέτρου || 4. Η Αικατερίνη Β' (1762-1796) || 5. Η Ρωσία στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα (1796-1856) || Η διακυβέρνηση των τσάρων Αλεξ'ανδρου Β' (1855-1881) και Αλεξάνδρου Γ' (1881-1894), Η διανόηση || Η διακυβέρνηση του τσάρου Νικολάου Β' (1894-1917) || Κοινωνία || Εκκλησίες και θρησκείες || Λογοτεχνία και τέχνες || Επιλεκτική βιβλιογραφία || Χρονολογικός πίνακας || Πίνακας χαρτών || Φωτογραφικό υλικό || Ευρετήριο

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31455

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα