Κωδικός καταλόγου: 9571046
ISBN: 978-960-01-1248-1
1η έκδοση, Οκτώβριος 2008
21 x 26
σελ. 776

S Elliott, T Kratochwill, J Littlefield-Cook, J Travers

Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Αποτελεσματική διδασκαλία - Αποτελεσματική μάθηση

Επιμελητής: Αγγελική Λεονταρή
Επιμελητής: Έφη Συγκολλίτου
Μεταφραστής: Μαρία Σόλμαν
Μεταφραστής: Φρόσω Καλύβα
Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €109,49
Τιμή: €98,54 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €10,95 (10%)


Περίληψη

Το βιβλίο "Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική Διδασκαλία, Αποτελεσματική Μάθηση, μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα από την Τρίτη αμερικανική του έκδοση, εξασφαλίζει στους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς τις ιδιαίτερες δεξιότητες που χρειάζονται προκειμένου να ανταποκριθούν επιτυχώς στο έργο τους, ανεξάρτητα από το περιβάλλον της τάξης στην οποία θα κληθούν να διδάξουν. Το βιβλίο εξοπλίζει τους φοιτητές με σύγχρονες και χρήσιμες στη σχολική πράξη γνώσεις, στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης παράθεσης των διαφόρων θεωρητικών προσανατολισμών που έχουν διατυπωθεί (γνωσιακός, κοινωνικός και συμπεριφοριστικός). Στο βιβλίο εμπεριέχεται, επίσης, εξαιρετική κάλυψη τόσο των παραδοσιακών όσο και των αναδυόμενων θεματικών στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία, όπως και άφθονα παραδείγματα από εφαρμογές μέσα στην τάξη, ενώ ένα ολόκληρο Κεφάλαιο αφιερώνεται στο θέμα της διαφορετικότητας στην εκπαίδευση. Τέλος, είναι το μόνο βιβλίο του είδους του που παρουσιάζει τόσο ολοκληρωμένα τα θέματα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του βιβλίου:
* Με μοναδικό τρόπο, που βασίζεται σε μια μελέτη περίπτωσης, τα πέντε κύρια μέρη του βιβλίου - επικοινωνία, κίνητρα, αξιολόγηση, μάθηση και χρόνος - συνδέονται με τη διδακτική πρακτική τόσο του πρωτοβάθμιου όσο και του δευτεροβάθμιου σχολείου. Μια άλλη μελέτη περίπτωσης είναι στην αφετηρία κάθε μέρους και αναλύεται στα επιμέρους Κεφάλαια του συγκεκριμένου μέρους, στις θεματικές Σημειώσεις για την Περίπτωση, στους Στοχασμούς για την Περίπτωση και στη Σύσκεψη των Εκπαιδευτικών για την Περίπτωση.
* Πάνω από 100 διδακτικά "τιπ" παρουσιάζουν σύντομες περιλήψεις των βασικών αρχών διδασκαλίας, οι οποίες συνδέονται με τα πέντε κύρια μέρη του βιβλίου.
* Είναι πλήρως ενσωματωμένη στην ύλη του βιβλίου η νοοκατασκευαστική προσέγγιση.
* Υπάρχει Παράρτημα ειδικά για τις μεθόδους έρευνας

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Πρόλογος στην ελληνική έκδοση || Για τους συγγραφείς || Εκπαιδευτική ψυχολογία και αποτελεσματικές διδακτικές αλληλεπιδράσεις || Η ανάπτυξη των μαθητών || Θεωρίες της μάθησης και πρακτικές εφαρμογές || Αποτελεσματική διδασκαλία και αξιολόγηση της μάθησης || Μέθοδοι έρευνας και εκπαιδευτική πρακτική || Ευρετήριο.

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31369

Με σκληρό εξώφυλλο