Τόμος: 9
Κωδικός καταλόγου: D10941925
ISBN: 1109-4192
1η έκδοση, Σεπτέμβριος 2008
17 x 24
σελ. 158

GREEK SOCIETY OF DATA ANALYSIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων 9

Data Analysis Bulletin

Επιμελητής: Ιωάννης Παπαδημητρίου
Εκδόσεις: Ιδιωτική έκδοση

Τιμή καταλόγου: €12,94
Τιμή: €11,65 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,29 (10%)


Περιεχόμενα

Correspondence Analysis and Self Organizing Maps, L. LEBART || Το Λογισμικό CHIC Analysis v1.0, Α. ΜΑΡΚΟΣ, Γ. ΜΕΝΕΞΕΣ, Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ || Η Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών με το Excel, Χ. ΚΟΙΛΙΑΣ || Ανάλυση πινάκων δεδομένων με ποιοτικές και ποσοτικές μεταβλητές, Γ. ΦΛΩΡΟΥ, Α. ΔΡΑΜΑΛΙΔΗΣ || Ιεραρχική ταξινόμηση εικονοσειρών βάσει του χρώματος, Μ. ΖΑΜΠΟΓΛΟΥ, Θ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ || Ικανοποίηση ασθενών από τις μερικές οδοντοστοιχίες, Ν. ΖΩΚΑΡΗΣ, Α. ΣΟΦΟΥ, Α. ΣΚΟΥΡΚΕΑΣ, Φ. ΚΟΛΥΒΑ _ ΜΑΧΑΙΡΑ || Ανάλυση δεδομένων της αποταμιευτικής και επενδυτικής συμπεριφοράς των Αλβανών μεταναστών
Χ. ΝΙΚΑΣ, Γ. ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ || Κριτήρια μέτρησης αποτελεσματικότητας Εταιρικών Διαφημιστικών: Ανάλυση και Αξιολόγηση Ποιοτικών Παραγόντων, Φ. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ, Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Μ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ || Πρακτικές ηλεκτρονικού εμπορίου από τις ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, Κ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ || Μορφολογική διαφοροποίηση λεπιών κεφαλοειδών (Ιχθύες) στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού, Γ. ΚΑΤΣΕΛΗΣ, Α. ΡΑΜΦΟΣ, Κ. ΚΟΥΚΟΥ, Χ. ΓΝΑΡΔΕΛΛΗΣ || Ανάπτυξη τυπολογίας Ελληνικών χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων: Προτάσεις μέτρων αγροτικής πολιτικής και χρηματοδότησης, Σ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΜΕΝΕΞΕΣ || Αξιολόγηση της απόδοσης των υπαλλήλων μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης: η περίπτωση της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης
Κ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΣΚΟΡΔΑΣ, Π. ΜΠΙΡΤΣΑΣ

Παρατηρήσεις

Με την ευγενική χορηγεία του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα