Κωδικός καταλόγου: 9571041
ISBN: 978-960-01-1208-5
1η έκδοση, Μάιος 2008
14 x 21
σελ. 349

Sara Fine, Paul Glasser

Επιβοηθητική Συνέντευξη κατά την Πρώτη Συνεδρία (Η)

Η εμπλοκή του πελάτη και η εγκαθίδρυση εμπιστοσύνης

Επιμελητής: Σπύρος Κρίβας
Μεταφραστής: Ε. Αθανασοπούλου
Μεταφραστής: Κ. Κατσιβαρδά
Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €21,89
Τιμή: €19,70 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €2,19 (10%)


Περίληψη

Το παρόν πρακτικό εγχειρίδιο για υποστηρικτικά επαγγέλματα είναι ένας πολύ εύχρηστος και εύκολα κατανοητός οδηγός τόσο για έμπειρους όσο και για αρχάριους επαγγελματίες. Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει τα αναγκαία βήματα κατά τη σημαντική πρώτη συνάντηση με το συμβουλευόμενο. Οι συγγραφείς προσεγγίζουν τις υποχρεώσεις του επαγγελματία κατά την πρώτη συνέντευξη προσφέροντας μια επισκόπηση σχετικά με το τι σημαίνει θεραπευτική/συμβουλευτική διαδικασία και τι μπορεί κανείς να περιμένει από τους συμβουλευμένους, τόσο από αυτούς που προσέρχονται εθελούσια, όσο και από αυτούς που παραπέμπονται παρά τη θέλησή τους για βοήθεια. Το βιβλίο περιλαμβάνει, επίσης, τα βασικά πρακτικά θέματα της θεραπείας / συμβουλευτικής παρέμβασης, όπως π.χ. ο ρόλος συμβούλου-συμβουλευμένου, το φυσικό πλαίσιο, η επικοινωνιακή δυναμική, η αξιολόγηση και η διάγνωση, η τήρηση αρχείου, οι στόχοι και τα συμβόλαια και η εγκαθίδρυση εμπιστοσύνης. Ξεχωριστά Κεφάλαια του βιβλίου αναφέρονται σε ειδικά θέματα, όπως π.χ. εργασία με ζευγάρια και οικογένειες, ο ρόλος της κουλτούρας και της εθνικότητας, ο χρόνος και ο τρόπος παραπομπής θεραπευμένων/συμβουλευμένων με σοβαρά προβλήματα, ως και νομικά και ηθικά ζητήματα. Παρότι το βιβλίο είναι αρκετά γενικό για χρήση από τους διάφορους επαγγελματίες, οι συγγραφείς δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε ειδικούς θεσμούς παρέμβασης και υποστήριξης, όπως οι υπηρεσίες προστασίας παιδιών, οι υπηρεσίες παρέμβασης σε περιπτώσεις κρίσεων και οι υπηρεσίες επανόρθωσης της συμπεριφοράς.

Περιεχόμενα

Πρόλογος στην ελληνική έκδοση || Γράφοντας για την πρώτη συνεδρία || Ποιοι είναι οι συμβουλευόμενοί μας; || Αρχίζοντας || Αρχίζοντας να μαθαίνεις τον συμβουλευόμενο || Δυναμική της επικοινωνίας στη συμβουλευτική συνέντευξη || Μιλώντας για κανόνες, στόχους και συμβόλαια || Εμπιστοσύνη || Ειδικά θέματα στη δουλειά με ζευγάρια και οικογένειες || Δουλεύοντας με συμβουλευόμενους που είναι διαφορετικοί || Σοβαρά προβλήματα. Πότε και πώς γίνονται οι παραπομπές || Νομικά και ηθικά/δεοντολογικά ζητήματα στην πρώτη συνέντευξη παροχής βοήθειας || Εν κατακλείδι… κάποιες σκέψεις ακόμα || Βιβλιογραφία || Ευρετήρια ονομάτων και όρων

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31504

Για τη Σειρά "ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ"
Σε έναν κόσμο σύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο λόγω των ραγδαίων κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα, το άτομο βρίσκεται συχνά σε αδυναμία να επεξεργαστεί την ποικιλία των εμπειριών που βιώνει, και να καθορίσει τη γενικότερη πορεία του. Η εγκαθίδρυση υποστηρικτικών θεσμών σε διάφορα πλαίσια, όπως ο θεσμός Συμβουλευτική-Προσανατολισμός, αποτελεί και για τη χώρα μας αναμφισβήτητη αναγκαιότητα, στην οποία προσπαθεί η ελληνική κοινωνία και πολιτεία σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό επίπεδο να ανταποκριθεί. Η σειρά «Συμβουλευτική-Προσανατολισμός» φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα επιστημονικό βήμα για τη θεωρητική ανάπτυξη, την έρευνα και τις πρακτικές εφαρμογές της Συμβουλευτικής και του Προσανατολισμού σε διάφορα πλαίσια, με έμφαση στον Εκπαιδευτικό και Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Επιδίωξη της σειράς είναι να εμπλουτίσει την περιορισμένη ακόμη υπάρχουσα ελληνική σχετική βιβλιογραφία τόσο με πρωτότυπα έργα Ελλήνων επιστημόνων όσο και με μεταφράσεις σημαντικών και έγκυρων ξενόγλωσσων μονογραφιών, διδακτορικών διατριβών, επιστημονικών εργασιών και άλλων σχετικών με τη θεματική της σειράς δημοσιευμάτων.
Σπύρος Κρίβας - Ανδρέας Μπρούζος