Κωδικός καταλόγου: 9564223
ISBN: 978-960-01-1212-2
1η έκδοση, Μάιος 2008
17 x 24
σελ. 263

Νικόλαος Ασημάκης

Σήματα, Συστήματα και Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €21,90
Τιμή: €19,71 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €2,19 (10%)


Περίληψη

Η Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων αποτελεί σήμερα ένα διεθνώς καθιερωμένο επιστημονικό πεδίο που συνεχώς αναπτύσσεται και έχει ένα ευρύτατο φάσμα εφαρμογών. Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές Α.Ε.Ι. και σπουδαστές Τ.Ε.Ι. και ο βασικός σκοπός του είναι η εξοικείωση με τις βασικές έννοιες των Σημάτων και Συστημάτων και η κατανόηση, η εμπέδωση και η εφαρμογή βασικών αρχών της Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων. Το βιβλίο αναφέρεται στα Σήματα και Συστήματα Διακριτού και Συνεχούς Χρόνου, Γραμμική και Κυκλική Συνέλιξη, LTI Φίλτρα Διακριτού και Συνεχούς Χρόνου, Μετασχηματισμός Fourier Διακριτού Χρόνου, Μετασχηματισμός z, Διακριτικός Μετασχηματισμός Fourier, Γρήγορος Μετασχηματισμός Fourier, Μετασχηματισμός Fourier Συνεχούς Χρόνου, Μετασχηματισμός Laplace, Δομές FIR και IIR Φίλτρων, Σχεδίαση FIR και IIR Φίλτρων, Φίλτρο Kalman και Φίλτρο Λαϊνιώτη. Παρουσιάζεται η βασική θεωρητική θεμελίωση των Σημάτων, Συστημάτων και Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων με σκοπό την απόκτηση βασικών γνώσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε εργαστηριακές εφαρμογές με χρήση λογισμικού MATLAB με σκοπό την απόκτηση της ικανότητας χρήσης και προγραμματισμού αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται στην Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Σήματα διακριτού χρόνου || Περιοδικότητα σημάτων διακριτού χρόνου || Πράξεις μετασχηματισμού πλάτους || Πράξεις μετασχηματισμού χρόνου || Συμμετρία σημάτων διακριτού χρόνου || Γραμμική συνέλιξη σημάτων διακριτού χρόνου || Ιδιότητες της γραμμικής συνέλιξης || Συσχέτιση σημάτων διακριτού χρόνου || LTI φίλτρα διακριτού χρόνου || Μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου || Ιδιότητες μετασχηματισμού Fourier διακριτού χρόνου || Απόκριση συχνότητας - Φίλτρα επιλογής συχνοτήτων || Διακριτικός μετασχηματισμός Fourier || Κυκλική συνέλιξη || Γρήγορος μετασχηματισμός Fourier || Δίπλευρος μετασχηματισμός z || Αντίστροφος μετασχηματισμός z || Μονόπλευρος μετασχηματισμός z || Σήματα συνεχούς χρόνου || Μετασχηματισμός Fourier συνεχούς χρόνου || Μετασχηματισμός Laplace || LTI φίλτρα συνεχούς χρόνου || Δομές FIR φίλτρων || Δομές IIR φίλτρων || Σχεδίαση FIR φίλτρων || Σχεδίαση IIR φίλτρων || Φίλτρο Kalman και φίλτρο Λαϊνιώτη || Εξίσωση Riccati και εξίσωση Lyapunov || Εργασίες || Λύσεις εργαστηριακών ασκήσεων: Matlab σύμβολα και συναρτήσεις, Matlab scripts || Βιβλιογραφία || Ευρετήριο

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 32238

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα