Κωδικός καταλόγου: 9564222
ISBN: 978-960-01-1201-6
1η έκδοση, Μάρτιος 2008
17 x 24
σελ. 218

Νικόλαος Ασημάκης

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

Βασική θεωρία και εργαστηριακές ασκήσεις με ολοκληρωμένα κυκλωματα

Επιμελητής: Γιάννης Βουρβουλάκης
Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €17,91
Τιμή: €16,12 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,79 (10%)


Περίληψη

Τα Ψηφιακά Ηλεκτρονικά χρησιμοποιούνται στη σχεδίαση και υλοποίηση ψηφιακών συστημάτων σε ένα ευρύτατο φάσμα εφαρμογών. Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές ΑΕΙ και σπουδαστές ΤΕΙ και ο βασικός σκοπός του είναι η εξοικείωση με τις βασικές έννοιες και η κατανόηση, η εμπέδωση και η εφαρμογή βασικών αρχών σχεδίασης ψηφιακών κυκλωμάτων. Το βιβλίο αναφέρεται τόσο στα Συνδυαστικά Κυκλώματα (Λογικές Πύλες, Λογικές Συναρτήσεις, Οικουμενικές Πύλες, Απλοποίηση Λογικών Συναρτήσεων με Χάρτες Karnaugh, Αποκωδικοποιητές, Κωδικοποιητές, Πολυπλέκτες, Αριθμητικά Κυκλώματα) όσο και στα Ακολουθιακά Κυκλώματα (Flip flop, Καταχωρητές, Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώματα, Απαριθμητές, Μανταλωτές, Ασύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώματα). Παρουσιάζεται η βασική θεωρητική θεμελίωση των Ψηφιακών Ηλεκτρονικών με σκοπό την απόκτηση της ικανότητας ανάλυσης και σχεδίασης ψηφιακών κυκλωμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε εργαστηριακές ασκήσεις με χρήση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων με σκοπό την απόκτηση της ικανότητας χρήσης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων για την κατασκευή ψηφιακών κυκλωμάτων.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Οι βασικές λογικές πύλες NOT, AND και OR || Λογικές συναρτήσεις || Οι λογικές πύλες NAND και NOR || Λογικές πύλες πολλαπλών εισόδων || Οι λογικές πύλες XOR και XNOR || Απλοποίηση λογικών συναρτήσεων με χάρτες Karnaugh || Συνδυαστικά κυκλώματα || Οικουμενικές πύλες δύο εισόδων || Οικουμενικές πύλες πολλαπλών εισόδων || Δυαδική πρόσθεση και αφαίρεση || Αποκωδικοποιητές και αποπλέκτες || Κωδικοποιητές || Πολυπλέκτες || Flip flop || Καταχωρητές || Σύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα || Απαριθμητές || Ασύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα με ανάδραση || Μανταλωτές || Ασύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα με μανταλωτές || Πειραματική απόδειξη του θεωρήματος De Morgan || Υλοποίηση πύλης OR με χρήση πυλών NAND || Συνδυαστικό κύκλωμα με πύλες NOT, AND και OR || Παράλληλος δυαδικός αθροιστής/αφαιρέτης || Συνδυαστικό κύκλωμα με αποκωδικοποιητή || Συνδυαστικό κύκλωμα με πολυπλέκτη || Υλοποίηση T flip flop || Αμφίδρομος καταχωρητής ολίσθησης || Λύσεις εργαστηριακών ασκήσεων || Παράρτημα: Ολοκληρωμένα κυκλώματα - Τεχνολογίες κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, Ονοματολογία ολοκληρωμένων κυκλομάτων, Περιγραφή φύλλων δεδομένων, Φύλλα δεδομένων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων || Βιλβιογραφία || Ευρετήριο

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 32137

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα