Κωδικός καταλόγου: 320401
ISBN: 978-960-10-0100-Χ
1η έκδοση, 1996
17 x 24
σελ. 205

Λάμπρος Πλατυπόδης, Αχιλλέας Παπαθανασίου

Εγχειρίδιο Γλωσσικής Διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών

Αναλυτική επεξεργασία, Μετάφραση των κειμένων, Απαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου, Συμπληρωματικές ασκήσεις γραμματικής, συντακτικού με τις απαντήσεις τους

Εκδόσεις: Σπουδή

Τιμή καταλόγου: €8,21
Τιμή: €7,39 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €0,82 (10%)


Περίληψη

Το βιβλίο αυτό σχολιάζει με πληρότητα και επιστημονική ακρίβεια τιος ενότητες 1-21 του σχολικού βιβλίου και ερμηνεύει με σαφήνεια και ενάργεια τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας που η κάθε διδακτική ενότητα εξετάζει. Η μετάφραση όλων των κειμένων, οι απαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου και οι συμπληρωματικές ασκήσεις μνήμης-κρίσης συμβάλλουν στην εξοικείωση του μαθητή με την επαγωγική πορεία της διδασκαλίας της γραμματικής και του συντακτικού της αρχαίας ελληνικής, όπως αυτή επιχειρείται από το σχολικό εγχειρίδιο. Το πλούσιο πρόσθετο γνωστικό υλικό καλύπτει όχι μόνο τα κενά του σχολικού βιβλίου αλλά ικανοποιεί τη βούληση των εκπαιδευτικών για διεξοδικότερη και αποτελεσματικότερη διδασκαλία του μαθήματος.

Περιεχόμενα

Συμπληρωματικά για το κατηγορούμενο. Γενική κατηγορηματική-επιρρηματικό και προληπτικό κατηγορούμενο || Αντικείμενο άμεσο και έμμεσο. Κατηγορούμενο του αντικειμένου. Σύστοιχο αντικείμενο || Φωνηεντόληκτα ουσιαστικά Γ΄ κλίσης || Υγρόληκτα ουσιαστικά Γ΄ κλίσης || Επίθετα Γ΄ κλίσης. Η κλίση της μετοχής του παθητικού αορίστου || Δευτερεύουσες προτάσεις || Υποθετικοί λόγοι || Ρήματα υγρόληκτα και ενρινόληκτα. Σχηματισμός Ενεστώτα, Παρατατικού και Μέλλοντα || Οι άλλοι χρόνοι των υγρολήκτων και ενρινολήκτων ρημάτων || Αντωνυμίες κυρίως κτητικές και αλληλοπαθητικές || Φωνηεντόληκτα ρήματα σε -μι || Πλάγιος λόγος || ʼλλα ρήματα Β΄ συζυγίας || Αόριστοι Β΄ βαρυτόνων ρημάτων που κλίνονται κατά τα ρήματα σε -μι || Αριθμητικά || Συνηρημένα ουσιαστικά Α΄ και Β΄ κλίσης || Αττικόκλιτα δευτερόκλιτα ονόματα || Απαντήσεις στις συμπληρωματικές ασκήσεις

Παρατηρήσεις

Για την Α΄ Λυκείου

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα