Τόμος: 3
Κωδικός καταλόγου: 9551262
ISBN: 978-960-01-1191-0
1η έκδοση, Δεκέμβριος 2007
14 x 21
σελ. 268

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΚΕΚ. ΜΟ. ΚΟΠ., Μαρία Θανοπούλου

Φύλο και Μετανάστευση, τόμος 3

Διαγενεακές σχέσεις και σχέσεις φύλου σε οικογένειες

Εκδόσεις: Gutenberg

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα