Τόμος: 1
Κωδικός καταλόγου: 9551260
ISBN: 978-960-01-1190-3
1η έκδοση, Δεκέμβριος 2007
14 x 21
σελ. 299

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΚΕΚ. ΜΟ. ΚΟΠ., Κούλα Κασιμάτη, Λουκία Μουσούρου

Φύλο και Μετανάστευση, τόμος 1

Θεωρητικές αναφορές και εμπειρική διερεύνηση

Εκδόσεις: Gutenberg

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα