Κωδικός καταλόγου: 402291A
ISBN: 978-960-402-291-5
1η έκδοση, Δεκέμβριος 2007
21 x 29
σελ. 656

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Ένωση Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών

Τυπικά και 'Ατυπα Μαθηματικά: Χαρακτηριστικά, Σχέσεις και Αλληλεπιδράσεις στο Πλαίσιο της Μαθηματικής Εκπαίδευσης

2ο Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών

Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Περιεχόμενα

Κεντρικές εισηγήσεις: Perturbating mathematics education: some complex and diverse thoughts from a South African Experience, Mathematics in the curriculum and popular culture || Στάσεις, πεποιθήσεις και μάθηση των μαθηματικών, Τυπικά και άτυπα μαθηματικά: χαρακτηριστικά, σχέσεις και αλληλεπιδράσεις στο πλαίσιο της μαθηματικής εκπαίδευσης || Ερευνητικές εργασίες (Θεματικές ενότητες): Η μάθηση των μαθηματικών εντός και εκτός σχολείου: σε αναζήτηση σχέσεων και δεσμών, Διδακτικές προσεγγίσεις και δραστηριότητες στην τάξη των μαθηματικών: αξιοποιώντας τις εμπειρίες όλων των παιδιών, Ο ρόλος των πολιτισμικών τεχνουργημάτων και εργαλείων στη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών εντός και εκτός σχολείου, Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για μια κοινωνικο-πολιτισμική οπτική της μαθηματικής εκπαίδευσης, Το άτομο, η κοινωνία και ο πολιτισμός: αλληλεπιδράσεις στο πλαίσιο της μαθηματικής εκπαίδευσης || Ομάδες ανταλλαγών || Αναρτημένες εργασίες || Ευρετήριο εισηγητών