Κωδικός καταλόγου: 9554118
ISBN: 978-960-01-1176-7
1η έκδοση, Οκτώβριος 2007
15,5 x 24
σελ. 217

Θάνος Βερέμης

Σύγχρονος Δυτικός Κόσμος (Ο)

20ός - 21ος αιώνας

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €14,94
Τιμή: €13,45 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,49 (10%)


Περίληψη

Σκοπός του τόμου αυτού είναι να αποδοθούν με εύληπτο τρόπο κάποια ορόσημα του 20ού αιώνα από τη σκοπιά του δυτικού ανθρώπου. Η συνοπτική αυτή συναγωγή θεμάτων δεν μπορούσε παρά να αφήσει απέξω πολλά άλλα σημαντικά γεγονότα και φαινόμενα. Τα παραλειπόμενα ο αναγνώστης μπορεί να αναζητήσει σε ολοκληρωμένα ιστορικά έργα, όπως του Norman Davies, Europe, ή του Tony Judt, Postwar. A History of Europe since 1945. Τα πολιτισμικά φαινόμενα δεν συγχρονίζονται πάντοτε με πολιτική και οικονομική ιστορία και γι’ αυτό τοποθετήθηκαν σε χωριστά Κεφάλαια μετά το τέλος κάθε περιόδου. Η επιλογή των μαρτυριών και των δημιουργών που εμφανίζονται στον τόμο αυτό αντανακλά τις προτιμήσεις του συγγραφέα. Ο 21ος αιώνας εμφανίζεται με τις αποσκευές των συμβάντων των πρώτων επτά του ετών και τις πρροπτικές που αυτές προοιωνίζουν.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Ο εικοστός αιώνας || Διανόηση και τέχνες τις δύο πρώτες δεκαετίες || Οι επαναστάσεις του 1917. Η δημιουργία της Σοβιετικής Ένωσης || Οικονομικά προβλήματα του Μεσοπολέμου (1919-1939) || Ο κρατήρας του Μεσοπολέμου || 1919-1929: Ευφορία και ανησυχίες || Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος || Ο κόσμος μετά το 1945 || Ο παλμός της μεταπολεμικής περιόδου || Ο εικοστός πρώτος αιώνας - Προοπτικές || Βιβλιογραφική επιλογή

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31853

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα