Κωδικός καταλόγου: 9571036A
ISBN: 978-960-01-1148-4
1η έκδοση, Μάιος 2007
17 x 24
σελ. 361

Μελανθία Κοντοπούλου

Παιδί και Ψυχοκοινωνικές Δυσκολίες

Μια ψυχοδυναμική οπτική

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €21,90
Τιμή: €19,71 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €2,19 (10%)


Περίληψη

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε με στόχο να βοηθήσει όλους όσους ενδιαφέρονται να συμβάλουν θετικά στην υγιή εξέλιξη των παιδιών: εκπαιδευτικούς, γονείς, φοιτητές, επιστήμονες και επαγγελματίες διαφορετικών επιστημονικών κλάδων. Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει να ανταποκριθεί στον προβληματισμό των ενηλίκων σχετικά με το χειρισμό προβλημάτων συμπεριφοράς που προκύπτουν κατά την αναπτυξιακή πορεία των παιδιών, ή την πρόληψη δυσκολιών που μπορεί να προκύψουν λόγω ιδιαίτερων συνθηκών. Η αναγνώριση και πολυπαραγοντικότητα των προβλημάτων που εμφανίζονται σε σχέση με βασικές λειτουργίες, όπως η σεξουαλικότητα, η επιθετικότητα, η μάθηση, η τροφή, αποτελεί το ένα μέρος του βιβλίου, ενώ στο δεύτερο εξετάζονται δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν από ιδιαίτερες συνθήκες ζωής, όπως ο θάνατος, η ασθένεια, το διαζύγιο, η υιοθεσία, η κακοποίηση. Με το βιβλίο αυτό η συγγραφέας αισιοδοξεί να συμβάλει στην κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων των παιδιών και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν και στην ευνοϊκότερη αντιμετώπισή τους, με στόχο κυρίως την πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Εισαγωγή: Εντοπισμός προβλημάτων στην παιδική ηλικία, Αξιολόγηση του Παιδιού || Προβλήματα σε βασικές λειτουργίες: Παιχνίδι, Σεξουαλικότητα, Επιθετικότητα, Μάθηση, ʼγχος, Βιολογικές λειτουργίες || Παιδιά σε αγχογόνες συνθήκες: Παιδιά διαξευγμένων γονιών, Παιδιά που πενθούν, Κακοποιημένα παιδιά, Υιοθετημένα παιδιά, Παιδιά με ανεπάρκειες, Παιδιά με ασθένεια, Παιδιά με δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες || Βιβλιογραφία

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31939