Κωδικός καταλόγου: 9571034
ISBN: 978-960-01-1118-9
1η έκδοση, Ιανουάριος 2007
17 x 24
σελ. 286

Ευαγγελία Καραγιαννοπούλου

Για τη Μάθηση

Η σημασία του σχεσιακού παράγοντα

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €17,91
Τιμή: €16,12 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,79 (10%)


Περίληψη

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια προσπάθεια να παρουσιαστεί μια ψυχαναλυτικής οπτικής προσέγγιση για τη μάθηση με έμφαση στους συναισθηματικούς παράγοντες που υπεισέρχονται στη σχέση διδάσκοντος-διδασκομένου. Η προβληματική αναπτύσσεται υπό μια ψυχαναλυτική θεώρηση με αναφορά στη σχέση μητέρας-βρέφους. Το ζήτημα του σχεσιακού παράγοντα στη μάθηση, και κυρίως στη μάθηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αναδεικνύεται ως κυρίαρχο τόσο υπό το πρίσμα μιας ψυχοδυναμικής όσο και μιας σύγχρονης παιδαγωγικής οπτικής, που εισάγει κύρια η φαινομενογραφική προσέγγιση. Το βιβλίο επικεντρώνεται σε διαστάσεις της λειτουργίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καταδεικνύοντας τη σημασία της σχέσης διδάσκοντος-διδασκομένου για τη μάθηση. Υποστηρίζεται ότι η κατάσταση της γνωστικής αβεβαιότητας και το «παιχνίδι» με τα νοήματα και τις καινοτόμες θεωρήσεις που κυριαρχεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση απαιτεί αντοχή στη ματαίωση, μετατόπιση από το ναρκισσισμό και ταυτόχρονη αναγνώριση της σημασίας της σκέψης του άλλου για την ανάπτυξη της δικής μας σκέψης. Πρόκειται για την αναγνώριση του σχεσιακού παράγοντα που αφορά τη «συνάντηση» ενός νου με έναν άλλο και την «επαφή της σκέψης» τού ενός με τη σκέψη του άλλου. Η καινοτομική διάσταση της πρότασης που περιέχεται σ’ αυτό το βιβλίο έγκειται στη συσχέτιση μεταξύ της ψυχαναλυτικής οπτικής και της φαινομενογραφίας, η οποία ανοίγει νέα μονοπάτια θεωρήσεων για τη μάθηση στο πλαίσιο μιας «διεπιστημονικής συνομιλίας».

Περιεχόμενα

Ευχαριστίες || Εισαγωγή || Μάθηση, σχέση και συναίσθημα || Η ψυχαναλυτική οπτική για τη σκέψη και τη μάθηση || Σκέψη και περιέργεια. Ο σχεσιακός παράγοντας || Μάθηση και ναρκισσισμός || Η μαθησιακή εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ||Συμπεράσματα || Βιβλιογραφία || Ευρετήρια ονομάτων και όρων

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31164