Κωδικός καταλόγου: 402283
ISBN: 978-960-402-283-0
1η έκδοση, Δεκέμβριος 2006
17 x 24
σελ. 351

Πλαίσια Συνεργασίας Ψυχολόγων και Εκπαιδευτικών για την Οικογένεια και το Σχολείο

Επιμελητής: Ιωάννα Μπίμπου-Νάκου
Επιμελητής: Αριάδνη Στογιαννίδου
Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Τιμή καταλόγου: €24,89
Τιμή: €22,40 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €2,49 (10%)


Περίληψη

Κύριο στόχο του βιβλίου αποτελεί η διαπραγμάτευση προτάσεων για μια ουσιαστική σύνδεση της ψυχολογίας με την εκπαίδευση, σε θέματα ψυχικής υγείας. Ενδιαφερόμαστε να απαντήσουμε στο ερώτημα του τι σημαίνει ψυχική υγεία για το σχολείο και τι μπορούν να προσφέρουν οι εξωτερικοί επαγγελματίες ώστε να είναι χρήσιμοι για το σχολείο και την οικογένεια. Το υλικό του βιβλίου βασίζεται σε εμπειρίες ερευνητικών και παρεμβατικών δράσεων των δυο συγγραφέων οι οποίες συνδέονται με τη σχετική υπάρχουσα βιβλιογραφία. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος αφιερώνεται σε ερευνητικές δράσεις που στοχεύουν στην κατανόηση των σημαντικών παραμέτρων της λειτουργικότητας των παιδιών και της σύνδεσης των ίδιων και των οικογενειών τους με το σχολείο. Πιστεύουμε ότι αντιπροσωπεύονται επαρκώς οι διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις (ποσοτικές και ποιοτικές) που είναι σήμερα διαθέσιμες για την κατανόηση τέτοιων ζητημάτων. Το δεύτερο μέρος αφορά στην παρουσίαση των δράσεων και της εμπειρίας από ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε ευπαθείς ομάδες και εμπλέκει ενεργά τους εκπαιδευτικούς σε θέματα ψυχικής υγείας των παιδιών. Στο τρίτο μέρος διαπραγματευόμαστε ζητήματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση των μελλοντικών ψυχολόγων και εκπαιδευτικών στο ακαδημαϊκό πλαίσιο, με στόχο την έγκαιρη ανάπτυξη και προώθηση της συνεργασίας των δυο ειδικοτήτων για μια ουσιαστική σύνδεση του σχολείου με την οικογένεια. Πιστεύουμε ότι το βιβλίο θα συμβάλει και στο επίπεδο επιστημονικού προβληματισμού για θέματα ψυχικής υγείας στο σχολικό περιβάλλον και στο επίπεδο πληροφόρησης για καλές πρακτικές στο χώρο του σχολείου.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή || Η εκτίμηση των δυνατοτήτων και δυσκολιών των παιδιών μέσα από πολλαπλούς φορείς πληροφόρησης || Σύνδεση μαθητών και γονέων με το σχολείο || Οι κοινωνικές σχέσεις των παιδιών στο σχολικό πλαίσιο πρόταση για μια νέα προσέγγιση || Πρόταση για ένα νέο θεωρητικό πλαίσιο μελέτης των κοινωνικών σχέσεων || Κατανοώντας την έννοια των δικαιωμάτων του παιδιού στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα || Προγράμματα δράσης για την προώθηση της έννοιας των δικαιωμάτων του παιδιού || Τα δικαιώματα του παιδιού σύμφωνα με τις αντιλήψεις των παιδιών και των επαγγελματιών || Το δικαίωμα συμμετοχής των παιδιών στο πλαίσιο της εκπαίδευσης || Το δικαίωμα συμμετοχής και η ψυχική υγεία στο πλαίσιο του σχολείου || Η κατασκευή της πολιτισμικής διαφοράς ως απόκλισης στο λόγο των εκπαιδευτικών σχετικά με τη συμμετοχή των παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στην εκπαιδευτική διαδικασία || Παραπομπή παιδιών σε ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες || Δουλεύοντας με ευπαθείς ομάδες και εμπλέκοντας τους εκπαιδευτικούς σε θέματα ψυχικής υγείας: Το παράδειγμα της Νιόβης || Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών ως προς τις πρακτικές παραμέλησης-κακοποίησης στο οικογενειακό περιβάλλον των μαθητών τους και ο ρόλος του σχολείου || Διερεύνηση των απόψεων των παιδιών/εφήβων για θέματα ψυχικής υγείας, τρόπους αντιμετώπισης και αναγνώρισή τους στο σχολικό πλαίσιο || Διερεύνηση των προσδοκιών των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν σε διεπαγγελματικές συνεργασίες και καταγραφή της πορείας δράσης του προγράμματος || Συνεργασία ψυχολόγων και εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης || Δράσεις για την ενεργό συμμετοχή ψυχολόγων και εκπαιδευτικών στο χώρο της εκπαίδευσης || Η οργάνωση και διδασκαλία του μαθήματος "Σύνδεση σχολείου και οικογένειας" || Συντελεστές

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31965

Στο βιβλίο υπάρχουν κείμενα των: Αντωνιάδου Ευθυμίας, Κουϊμτζή Μαρίας-Ελένης, Κωνσταντινίδου Ευθαλίας, Μαυροπούλου Ευσεβίας, Μπίμπου-Νάκου Ιωάννας, Σουέρεφ Αικατερίνης, Σπυριδωνίδη Βασίλη, Στογιαννίδου Αριάδνης