Κωδικός καταλόγου: 402279
ISBN: 978-960-402-279-2
1η έκδοση, Νοέμβριος 2006
17 x 24
σελ. 237

Θεόδωρος Μαριόλης

Εισαγωγή στη Θεωρία των Ενδογενών Οικονομικών Διακυμάνσεων

Γραμμικοί και μη γραμμικοί οικονομικοί ταλαντωντές

Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Τιμή καταλόγου: €16,92
Τιμή: €15,23 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,69 (10%)


Περίληψη

Αντικείμενο του βιβλίου είναι οι θεωρίες των Ενδογενών Οικονομικών Διακυμάνσεων. Ειδικότερα, πραγματεύεται (i) τα (μετα-) κεϋνσιανά γραμμικά και μη γραμμικά υποδείγματα πολλαπλασιαστή - επιταχυντή, (ii) την κλασική θεωρία, μέσω του δυναμικού υποδείγματος του Ricardo και ορισμένων μεταγενέστερων παραλλαγών του, (iii) τις μαρξι(στι)κές θεωρήσεις, και (iv) ορισμένα μονοτομεακά και πολυτομεακά υποδείγματα, τα οποία βασίζονται στη σύνθεση στοιχείων από τις κύριες θεωρίες των ενδογενών διακυμάνσεων. Ασκώντας εμμενή κριτική σε όλες τις επιμέρους θεωρίες και αναδεικνύοντας τις δυνατότητες και τις ελλείψεις των, υποστηρίζει, τελικά, την αναγκαιότητα και τη δυνατότητα συγκρότησης μίας θεωρίας που συνθέτει ό,τι αποδεικνύεται στέρεο και γόνιμο στις αναλύσεις των Marx, Keynes και Sraffa.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Εισαγωγή || Γραμμικά υποδείγματα πολλαπλασιαστή - επιταχυντή || Μη γραμμικά υποδείγματα πολλαπλασιαστή - επιταχυντή || Ρικαρδιανά υποδείγματα || Μαρξικά υποδείγματα || Συνθετικά υποδείγματα || Γενικά συμπεράσματα || Αναφορές

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31327