Κωδικός καταλόγου: 9551247
ISBN: 978-960-01-1117-0
1η έκδοση, Νοέμβριος 2006
17 x 24
σελ. 283

Χριστίνα Νόβα-Καλτσούνη

Μεθοδολογία Εμπειρικής Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες

Ανάλυση δεδομένων με τη χρήση του SPSS 13

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €26,87
Τιμή: €24,18 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €2,69 (10%)


Περίληψη

Το παρόν βιβλίο καλύπτει τις βασικές προσεγγίσεις των μεθόδων και των τεχνικών που χρησιμοποιούνται από τους ερευνητές των κοινωνικών επιστημών και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για σπουδαστές και νέους ερευνητές αυτού του χώρου. Η συγγραφέας του, αφού κάνει μια εκτενή αναφορά στις μεθόδους και τα είδη των ερευνών, καθώς και στα φιλοσοφικά-μεθοδολογικά ρεύματα από τα οποία αυτά προσδιορίζονται, περιορίζεται και εμβαθύνει στη λεγόμενη «ποσοτική» μεθοδολογία έρευνας.
Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάζεται η διαδικασία (κύκλος) της έρευνας, από την επιλογή ενός ερευνητικού προβλήματος, τη διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων/ερωτημάτων, την επιλογή των ερευνητικών εργαλείων, την επιλογή του δείγματος, τη συλλογή και καταχώρηση των ερευνητικών δεδομένων, μέχρι τη στατιστική ανάλυση και ερμηνεία αυτών των δεδομένων.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Θεωρητικές προσεγγίσεις: Εισαγωγή, Εννοιολογικές διασαφήσεις, Επιστημονικές-θεωρητικές αντιπαραθέσεις και ερευνητική μεθοδολογία, Είδη ερευνών, Ο κύκλος της έρευνας, Μεταβλητές και κλίμακες μέτρησης, Τεχνικές και μέσα συλλογής δεδομένων στην ποσοστική έρευνα, Η συλλογή και ανάλυση των στοιχείων, Ηθικά και δεοντολογικά θέματα στην έρευνα || Ανάλυση και ερμηνεία ερευνητικών δεδομένων: Το στατιστικό πρόγραμμα SPSS, Δημιουργία, αποθήκευση και ανάγνωση αρχείου, Διαχείριση δεδομένων, Μετασχηματισμοί δεδομένων, Δείκτες κεντρικής τάσης και διασποράς, Διερευνητική ανάλυση δεδομένων, Πίνακες διπλής εισόδου και χ2 Test, Ανάλυση ερωτήσεων πολλαπλών απαντήσεων, Έλεγχος υποθέσεων με το κριτήριο T-Test, Ανάλυση διακύμανσης διασποράς, Μη παραμετρικά Tests, Συσχέτιση, Ανάλυση παραγόντων, Ανάλυση παλινδρόμησης, Ανάλυση περιεχομένου, Επιλογή στατιστικών δεικτών και κριτηρίων || Βιβλιογραφία

Αρχεία Ασκήσεων novadocs.zip

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31772

Με CD ασκήσεων

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα